Агропромислова інтеграція

Агропромислова інтеграція – зміцнення економічних зв’язків і органічне поєднання сільського господарства і галузей промисловості, транспорту, торгівлі тощо, які обслуговують сільське господарство, постачають ресурси і доводять його продукцію до споживача, а також форма територіально-виробничого міжгалузевого комбінування підприємств різних галузей з відокремленими технологічними процесами, але пов’язаних технологічно, на основі оптимальної концентрації виробництва для створення кінцевої продукції. Розвивається А. і. у вертикальному

і горизонтальному розрізах (див. Вертикальна інтеграція; Горизонтальна інтеграція). Основними організаційно-господарськими та правовими формами вертикальної А. і. є агропромислові підприємства, об’єднання, комбінати, агрофірми, агроторговельні підприємства та ін. Агропромислові підприємства – це первинна форма агропромислового виробництва, в основі якої лежать прямі технологічні зв’язки: виробництво сільськогосподарської сировини, її переробка і зберігання. Основні ознаки цих підприємств: 1) єдине керівництво; 2) значна централізація управлінських функцій; 3) наявність спільних
господарських служб; 4) єдиний план, баланс, рахунок у банку, прибуток. Агропромислові об’єднання створюються шляхом об’єднання самостійних колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств і промислових підприємств та обслуговуючих організацій, на які покладаються ремонт машин, будівництво, ремонт споруд і доріг тощо. Двома видами агропромислових об’єднань є ті, що функціонують на базі головного підприємства, і ті, що об’єднані спеціальним управлінським апаратом. Новою формою А. і. є агропромислова фірма, за якої на базі сільськогосподарських підприємств, що мають значний виробничий потенціал, здійснюється не тільки виробництво, а й переробка та реалізація сільськогосподарської продукції. Переробні підприємства, які входять до їхнього складу, безпосередньо підпорядковані агрофірмі як внутрігосподарський підрозділ. Головні фірми агробізнесу – це великі науково-виробничі об’єднання, які мають значні трудові, наукові та фінансові ресурси і входять до найбільших національних корпорацій. Промислові фірми агробізнесу – це центри, які визначають основні напрями НТР у сільському господарстві, забезпечують комплексність поставок і ефективну експлуатацію техніки в сільському господарстві, гарантують якість реалізованих засобів виробництва та їх корисний ефект (приріст урожайності від добрив, насіння тощо). Результат розвитку А. і. – формування та розвиток АПК (див. Аграрно-промисловий комплекс).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Агропромислова інтеграція - Економічний словник


Агропромислова інтеграція