Жиро

Жиро (іт. giro – обіг, оборот) – різновид безготівкових розрахунків (жиророзрахунків), які здійснює банк, згідно з дорученням клієнта, перераховуючи суми з одного рахунку на рахунок іншої особи.
Жиро