Теорія управління запасами

Теорія управління запасами – теорія, яка розробляє методи обчислення рівня виробництва або наявності товарів, матеріалів, сировини, що найраціональнішим (найекономічнішим) шляхом забезпечують задоволення майбутнього попиту. Ця теорія є розділом прикладної математики, що використовується як метод в економічних дослідженнях. Запас – це наявність різних видів продуктів до моменту їх реалізації або ресурс, що має економічну цінність і внаслідок цього користується попитом. Залежно від характеру попиту планування запасів – найважливіша складова Т. у. з. – може розглядатись як ймовірність (коли майбутня потреба нечітко визначена або детермінована). Конкретніше розрізняють систему управління запасами з фіксованим розміром замовлення, з фіксованою періодичністю замовлення, з двома фіксованими рівнями запасів і періодичністю замовлення, з двома фіксованими рівнями запасів і без постійної періодичності замовлення, саморегульовану систему.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Теорія управління запасами - Економічний словник


Теорія управління запасами