Дефлятор

Дефлятор – коефіцієнт переведення економічних показників, розрахованих в поточних цінах, в базові (незмінні) ціни. Наприклад Д. ВНП являє собою індекс цін, за допомогою якого здійснюється перерахунок номінального ВНП /з урахуванням інфляції/ в реальний ВНП. Цей процес називається дефлюванням.
Дефлятор