Динаміка екологічної ніші – ЕКОЛОГІЧНА НІША ПОПУЛЯЦІЙ

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНА НІША ПОПУЛЯЦІЙ

3.3. Динаміка екологічної ніші

Характеризуючи екологічну нішу популяції, потрібно враховувати той факт, що вона складається з різновікових особин, екологічні ніші яких у багатьох випадках змінюються або не співпадають зовсім (гусінь метеликів живиться листям рослин, а метелики – пилком та нектаром).

 Динаміка екологічної ніші   ЕКОЛОГІЧНА НІША ПОПУЛЯЦІЙ

Рис. 3.3. Розподіл екологічних ніш між птахами на різних ділянках території лучних біоценозів.

Реалізовані ніші у більшості організмів

змінюються в часі, у просторі і залежать від зміни абіотичного і біотичного середовища.

Тимчасові зміни ніш відбуваються на двох рівнях:

1) на рівні короткочасних змін, протягом життя особини або кількох поколінь;

2) на рівні довготривалих змін, що відбуваються в процесі еволюції і стосуються багатьох поколінь.

Прикладом тимчасової зміни екологічної ніші на різних етапах життєвого циклу є повне розмежування ніш у жаби на стадії пуголовка і дорослої особини, у комах – личинки (гусінь) і дорослі комахи (у мух, комарів, метеликів, гедзів та ін.) (рис. 3.4).

 Динаміка екологічної ніші   ЕКОЛОГІЧНА НІША ПОПУЛЯЦІЙ

Рис.

3.4. Динамікаекологічної ніші на стадіях циклу розвитку гедзів:

1 – імаго (доросла комаха); 2 – яйця; 3 – личинка; 4 – лялечка.

Гедзі – наземні кровосисні комахи. Самка гедзів смокче кров у тварин, людини протягом 5-20 хв. Личинки їх протягом 10-11 місяців живуть у воді.

У всіх цих випадках у різні періоди онтогенезу відбувається докорінна перебудова тіла, змінюється спосіб життя і живлення, а в деяких видів навіть середовище життя. Всі ці зміни є причиною тимчасової зміни їхньої екологічної ніші.

У деяких організмів зміна екологічної ніші проходить поступово. Наприклад, молоді ящірки живляться жертвами меншого розміру, ніж дорослі, їх активність припадає на ранковий час, коли температура середовища дещо нижча. Останнє пов’язане з тим, що невеликі розміри і відносно велика поверхня тіла сприяють швидкому його нагріванню.

На екологічну нішу організму (популяції) можуть істотно впливати Наявні або потенціальні конкуренти, чиї ніші є близькими або ідентичними. Екологічні ніші можуть зазнавати змін протягом життя організмів залежно від змін Абіотичного середовища. Наприклад, у помірній зоні рання весна – це час великої, миттєвої швидкості росту їх популяції, оскільки тоді для них оптимальніші умови середовища. Прикладом можуть бути однорічні та ранньовесняні рослини, співпадання строків розмноження птахів, інших тварин з періодом найбагатших кормових ресурсів та найменшої конкуренції.

Отже, екологічні ніші популяцій окремих видів організмів є динамічними, можуть змінюватись повністю або частково залежно від змін біотичного і абіотичного середовища, вікового стану та етапу онтогенезу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Динаміка екологічної ніші – ЕКОЛОГІЧНА НІША ПОПУЛЯЦІЙ - Довідник з екології


Динаміка екологічної ніші – ЕКОЛОГІЧНА НІША ПОПУЛЯЦІЙ