Додаток до уроку 110

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Додаток до уроку 110

> Запишіть під диктовку текст.

КИЇВ ВЕСНОЮ І ВОСЕНИ

Двічі на рік Київ буває надзвичайно привабливим. Ходиш і не стомлюєшся блукати вулицями. І дух тобі перехоплює від такої краси. Це буває в травні, коли цвітуть каштани. Масивні густі крони їх у скверах і парках вкриті ніжними свічками квітів. Неповторна ця пора каштанового цвітіння.

І ще раз надзвичайно гарним стає Київ у вересні. Саме тоді листя дерев починає в’янути. Пальчасті листки каштанів жовкнуть не одразу.

Спочатку на них з’являється вузенька жовта облямівка, а кожен листок обгорнений зеленим обідком. Липи і клени в Києві жовкнуть зразу. Лише кілька днів стоять красиві, а потім раптово опадають. (98 слів)

> У кожному реченні тексту виділіть граматичну основу.

> Укажіть складні речення.

> У яких реченнях є лише один головний член речення?

> Укажіть речення, у яких є однорідні члени.

> Випишіть п’яте речення. Зробіть його синтаксичний розбір.

> Складіть 5-6 речень про своє рідне місто. Зробіть синтаксичний розбір одного речення.

Інтонаційні вправи

> Прочитайте кожне речення з різною

інтонацією: прохання, наказ, погроза, усмішка та ін. Зробіть висновок про роль інтонації в реченні.

1. Хай прочитає цю книгу.

2. Розкажіть нам про цей випадок.

3. Хто приніс до класу папугу?

4. Хто це до нас прийшов?

Термінологічний диктант

> Наведіть приклади речень, що ілюструють указані лінгвістичні поняття.

1. Складне речення.

2. Звертання.

3. Однорідні обставини.

4. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення.

5. Односкладне речення.

6. Вставне слово.

7. Спонукальне неокличне речення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Додаток до уроку 110 - Плани-конспекти уроків по українській мові


Додаток до уроку 110