Творення дієприкметників – Дієприкметник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Дієприкметник

Творення дієприкметників

Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються від основи теперішнього часу (форма третьої особи множини без закінчення) за допомогою суфіксів: для дієслів І дієвідміни – уч-(-юч-), для дієслів II дієвідміни Ач-(-яч-):

Ріж/уть +уч(ий) -> ріжучий,

Пала/ють + юч(ий) -> палаючий,

Леж/ать + ач(ий) -> лежачий,

Го/ять + яч(ий) -> гоячий.

Активні дієприкметники минулого часу утворюються від основи неозначеної форми (відкидання від

інфінітива кінцевого – ти за допомогою суфікса – л-: Дозрі/ти + л(ий) -> дозрілий).

Пасивні дієприкметники утворюються від основи неозначеної форми (минулого часу – від дієслів доконаного виду, теперішнього – від дієслів недоконаного виду) за допомогою суфіксів – н-, – т-:

Викона/ли + н(ий) -> виконаний,

Поши/ли + т(ий) -> пошитий,

Обговорюва/ли + н(ий) -> обговорюваний.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Якщо основа інфінітива закінчується суфіксом – и-, то під час утворення дієприкметника цей суфікс опускається і вживається суфікс – ен-:

Побачи/ти + ен(ий) -> побачений.

Водночас відбуваються характерні для дієслівних форм чергування звуків / , / , / : Скошений, звужений, збуджений.

Якщо перед суфіксом – ен – стоїть губний звук ( , , , , , перед суфіксом – ен – у дієприкметнику з’являється звук : Вислови/ти + ен(ий) -> висловлений.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Творення дієприкметників – Дієприкметник - Довідник з української мови


Творення дієприкметників – Дієприкметник