Зразки розбору прийменника – Прийменник

Службові частини мови

Прийменник

Зразки розбору прийменника

Старезні дерева стоять обіч дороги і пахнуть свіжим хлібом, вощиною і медами. І вже снується виткана з тої млистої, духмяної куряви дивна казка (І. Цюпа).

Обіч – прийменник; похідний, складний, зі значенням просторового відношення; вжитий із родовим відмінком; пишеться разом, без ь.

З – прийменник; непохідний, простий, зі значенням означальності; ужитий із родовим відмінком; пишеться окремо із займенником тої.
Зразки розбору прийменника – Прийменник