Питання для самоконтролю – Дієприкметник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Дієприкметник

Питання для самоконтролю

1. Що таке дієприкметник?

2. Які граматичні категорії мають дієприкметники?

3. Що таке дієприкметниковий зворот? Як він виділяється на письмі?

4. Як відмінюються дієприкметники? Наведіть приклади.

5. Як утворюються активні й пасивні дієприкметники?

6. Розкажіть про написання не з дієприкметниками.

7. У чому полягає різниця між дієприкметниками та безособовими формами на – но, – то?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Питання для самоконтролю – Дієприкметник - Довідник з української мови


Питання для самоконтролю – Дієприкметник