Спостереження за написанням закінчень дієслів 2-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 302-305)

Тема. Спостереження за написанням закінчень дієслів 2-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 302-305).

Мета. Розвивати вміння розпізнавати дієслова 2-ої особи, правильно їх писати й уживати в мовленні.

Обладнання: мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа.301).

– Назвіть відгадку домашньої вправи. (Пісня.)

– Чи є у вас улюблені пісні? Назвіть, які ви знаєте українські народні пісні.

– Назвіть свою улюблену пісню у виконанні українських співаків. Прочитайте

виписані за абеткою дієслова. Яка особа цих дієслів? Назвіть їхні закінчення.

– Назвіть антоніми до дієслів підіймаю, сумую. (Опускаю, радію.)

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Конкурс “Хто більше?”.

За визначений час потрібно пригадати і записати в дві окремі колонки дієслова у початковій формі (неозначеній формі дієслова) такі, що в теперішньому часі у 3-ій особі множини мають закінчення – уть, – ють (перша колонка), – ать, – ять (друга колонка).

Конкурс варто проводити під звуки спокійної мелодії без слів.

– Усно змініть неозначену форму записаних дієслів на

1-шу особу множини теперішнього часу, назвіть закінчення у змінених дієсловах.

2. Списування з граматичним завданням.

Текст заздалегідь записаний на дошці, екрані.

– Прочитайте і перепишіть. Замість крапок поставте потрібні букви. Доведіть правильність свого вибору.

Ми з Оверком друж…мо,

Жив…мо – не туж…мо:

Разом ход…мо до школи,

Поруч в класі сид…мо,

Разом з школи ід…мо

І не свар…мось ніколи.

Ми з ним діл…мось усім,

Бо на те ж ми й друзі з ним!

І. Муратов

– Назвіть особу і число ужитих у вірші дієслів.

– Усно змініть дієслова з 1-ої особи множини на 2-гу особу множини в теперішньому часі.

3. Каліграфічна хвилинка.

В В В ову як як орб зн айд еш знайдеш

В голову як в торбу, що знайдеш, те й сховаєш.

– Поясніть, як ви розумієте зміст прислів’я.

– Знайдіть у прислів’ї дієслова. Визначте їх особу, число, час. Позначте закінчення цих дієслів.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

– Сьогодні на уроці ми будемо вивчати правопис закінчень дієслів 2-ої особи теперішнього і майбутнього часу.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вправа “Попрацюймо разом” (вправа 302).

А) Ознайомлення з таблицею особових закінчень дієслів 2-ої особи одними і множини теперішнього і майбутнього часу.

Б) Висновок.

– Особу дієслова визначаємо за закінченням, питанням та займенником, з яким дієслово зв’язане за змістом.

2. Вивчення правила про правопис закінчень дієслів 2-ої особи (с. 154, 155).

3. Вправа-загадка (вправа 303).

– Прочитайте і відгадайте загадку. (Тінь.)

– Випишіть дієслова, позначте у них закінчення.

– Доберіть спільнокореневі дієслова до слова-відгадки, запишіть їх і розберіть за будовою.

Тінь –  Спостереження за написанням закінчень дієслів 2 ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 302 305)

Фізкультхвилинка.

4. Вибіркове списування із творчим завданням (за вправою 304).

А) Читання вірша, з’ясування значень невідомих слів.

Б) Вибіркове списування дієслів теперішнього часу.

– Випишіть дієслова теперішнього часу. Поставте їх в усіх особових формах однини і множини. Позначте закінчення. Поясніть правопис закінчень.

Думаєш-

 Спостереження за написанням закінчень дієслів 2 ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 302 305)

Чую –

Трясеться –

В) Робота над віршем.

– Яка головна думка вірша?

– Доберіть заголовок до вірша Валентина Бичка.

– Відшукайте в тексті і прочитайте з правильною інтонацією питальне речення, розповідне і спонукальне.

– Відшукайте речення з окличною інтонацією. Яке воно за метою висловлювання? (Ну заспокойсь!- спонукальне.)

VI. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Робота з прислів’ями (самостійна робота).

Заздалегідь записати па дошці, екрані.

– Без праці меду не скуштуєш.

– У сусіда ума не позичиш.

– Часок у добрі побудеш – все горе забудеш.

– Як не вмієш, то не знайдеш.

– Добру славу легко втратити, від поганої слави важко позбутися.

– Прочитайте прислів’я і поясніть їх зміст.

– Спишіть прислів’я (2 на вибір). Підкресліть дієслова, визначте їх особу, число і час. Виділіть закінчення дієслів. Звірте правопис закінчень із правилом (с. 154, 155).

VII. Підсумок уроку.

Гра “Відповідайте без затримки”.

Ведучий (вчитель), звертаючись по черзі до учнів, називає дієслова в неозначеній формі. Учасник гри, до якого звертається ведучий (вчитель), повинен швидко утворити форму другої особи однини теперішнього часу. Учневі, що помилився, записується мінус. Виграє той, хто не має мінусів.

Ведучий (вчитель) знову звертається по черзі до учнів з тими ж дієсловами в неозначеній формі, але тепер учасник гри, до якого звертається ведучий (вчитель), повинен швидко утворити форму другої особи множини майбутнього часу. Учневі, що помилився, записується мінус. Виграє той, хто не має мінусів. Звернути увагу дітей на закінчення утворених дієслів.

Наприклад:

II особа однини, теперішній час

ІІ особа однини, майбутній нас.

Копати

Копаєш

Викопаєш

Писати

Пишеш

Напишеш

Говорити

Говориш

Заговориш

Нести

Несеш

Принесеш

Робити

Робиш

Зробиш

Сіяти

Сієш

Посієш

Кликати

Кличеш

Покличеш

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 154, 155 – правила, с. 156 – вправа 305.

– Напишіть листа сусідові, що сидить з вами поряд за партою. Вкладіть лист у справжній конверт, правильно підпишіть його. Для цього спитайте адресу сусіда і назвіть свою адресу. Якщо ж у друга є електронна скринька, спробуйте надіслати листа електронною поштою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Спостереження за написанням закінчень дієслів 2-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 302-305) - Плани-конспекти уроків по українській мові


Спостереження за написанням закінчень дієслів 2-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 302-305)