Економіка галузей народного господарства

Економіка галузей народного господарства – економічна наука, яка розробляє методологію планування та прогнозування розвитку національної економіки, обгрунтовує організаційно-економічні заходи прискорення розвитку його галузей; розкриває взаємозв’язки та взаємозалежності між окремими галузями, а отже, відповідні закони тощо.
Економіка галузей народного господарства