Екстракт малоросійських прав 1767 р

“Екстракт малоросійських прав 1767 р.” – систематизований збірник норм феодального державного, адміністративного і судового права. Складався із вступу, 16 розділів (про головне правління в Малій Росії; про права малоросійські; про міста; про шляхетство, переваги й маєтки його; про духівництво, простий народ тощо), інструкцій про суди 1730 р. та Відомостей про чини 1765 р. У 1786 р. з “Е. м. п.” було вилучено окремі розділи, збірник доповнено історією кодифікації, новими нормами тощо. “Е. м. п” – джерело вивченім історії феодального права в Україні. Оригінал його зберігається в бібліотеці рукописних книг Центрального державного історичного архіву Роги Санкт-Петербурзі.
Екстракт малоросійських прав 1767 р