Електронний чек

Електронний чек – різновид дебетової платіжної картки, операції з якою здійснюються шляхом прямого списання коштів з контррахунку платника в розмірі, що не перевищує задепоновану раніше на ньому суму.
Електронний чек