Феноли – Оксигеновмісні органічні сполуки

Хімія
Органічна хімія

Оксигеновмісні органічні сполуки

Феноли

Феноли – це органічні сполуки, у молекулах яких гідроксильні групи зв’язані з бензеновим ядром.
Феноли з однією гідроксигрупою називаються одноатомнимИ. Найпростіший фенол має загальну формулу Феноли  Оксигеновмісні органічні сполуки. Його структурна формула:
 Феноли  Оксигеновмісні органічні сполуки або Феноли  Оксигеновмісні органічні сполуки
Радикал Феноли  Оксигеновмісні органічні сполуки називається феніЛ.
У молекулі фенолу відбувається взаємний вплив гідроксигрупи і бензенового

ядра, в результаті якого атом Гідрогену гідроксигрупи стає більш реакційноздатним, а фенол виявляє властивості слабкої кислоти (слабкішої за карбонатну). Максимуми електронної густини в бензеновому кільці знаходяться в положеннях Карбону 2, 4, 6 відносно групи – ОН, тому атоми Гідрогену в цих положеннях легше вступають у реакції заміщення.
Фізичні властивості фенолу. Безбарвна кристалічна речовина з різким характерним запахом, частково розчинна у воді (краще розчиняється в гарячій воді). Температура плавлення Феноли  Оксигеновмісні органічні сполуки, кипіння Феноли  Оксигеновмісні органічні сполуки. Під час зберігання поступово
набуває рожевого забарвлення (окиснюється киснем повітря). Розчин фенолу у воді називається ще карболовою кислотою.
Біологічна дія фенолу. Отруйний, має сильні антисептичні властивості. У разі попадання на шкіру викликає хімічні опіки.

Добування фенолу.

1) Із галогенопохідних:
 Феноли  Оксигеновмісні органічні сполуки
2) Кумольний метод (окиснення ізопропілбензену киснем повітря) – основний промисловий метод добування фенолу:
 Феноли  Оксигеновмісні органічні сполуки
3) Із кам’яновугільної смоли, яка утворюється внаслідок сухої перегонки вугілля.

Хімічні властивості фенолу.

Хімічні реакції за участю гідроксигрупи.
1) Взаємодія з активними металами:
 Феноли  Оксигеновмісні органічні сполуки
У результаті реакції утворюються феноляти (у даному випадку натрій фенолят).
2) Взаємодія з лугами:
 Феноли  Оксигеновмісні органічні сполуки
Хімічні реакції за участю бензенового ядра.
3) Взаємодія з бромом (без нагрівання і каталізаторів):
 Феноли  Оксигеновмісні органічні сполуки
2,4,6-Трибромфенол – осад білого кольору. Ця реакція є якісною для визначення фенолу.
4) Також якісною реакцією на фенол Є взаємодія з розчином феруму(III), у результаті якої утворюється сполука фіолетового кольору.
5) Взаємодія з нітратною кислотою:
 Феноли  Оксигеновмісні органічні сполуки
2,4,6-тринітрофенол (пікринова кислота)
Застосування фенолу. Фенол застосовується як антисептик, дезінфікуючий засіб, використовується у виробництві пластмас (фенопластів), лікарських речовин, барвників, синтетичних волокон, вибухових речовин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Феноли – Оксигеновмісні органічні сполуки - Довідник з хімії


Феноли – Оксигеновмісні органічні сполуки