Металічний зв’язок – Йонний, металічний і водневий зв’язки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

3. Хімічний зв’язок

3.7. Йонний, металічний і водневий зв’язки

3.7.2. Металічний зв’язок

У речовинах, які утворені металічними хімічними елементами, між атомами виникає металічний зв’язок.

Як відомо, атоми металів відносно легко віддають валентні електрони, внаслідок чого утворюються позитивно заряджені йони. Такий процес відбувається не лише під час хімічних реакцій взаємодії металів з іншими речовинами. Під час

утворення простих речовин – металів, їхніх сплавів, інтерметалічних сполук – валентні електрони відділяються від атомів, утворюються йони. Електрони стають спільними. Метали мають низькі значення енергії іонізації, що зумовлює легкість відщеплення валентних електронів від атомів і переміщення їх по всьому об’єму кристала.

Між упорядковано розташованими йонами металічного елемента і відносно вільними валентними електронами (електронним газом) виникає електростатичний зв’язок, який і називають металічним. Спільні електрони відіграють роль цементу, зв’язуючи структурні елементи

граток (катіони)1. Завдяки вільному переміщенню електронного газу металам властива висока електропровідність.

Іони в кристалі розміщуються дуже щільно, але кристалічні гратки різних металів різняться просторовою структурою і компактністю упаковки частинок, що й впливає на їхні фізичні властивості.

На відміну від йонного і ковалентного хімічних зв’язків, металічний зв’язок не характерний для окремих частинок, а є властивістю їхніх агрегатів у твердому і рідкому станах.

___________________________________________________________

1 Частина йонів, контактуючи з електронним газом, постійно перетворюється на атоми, а ті, віддаючи електрони, у свою чергу, – знову на йони. Але для спрощення будемо вважати, що у вузлах металічних граток містяться лише іони.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Металічний зв’язок – Йонний, металічний і водневий зв’язки - Довідник з хімії


Металічний зв’язок – Йонний, металічний і водневий зв’язки