Деякі фізичні величини та одиниці їх вимірювання – Величини та одиниці

ДОДАТОК

1. Величини та одиниці

Міжнародна система одиниць (Systeme International d’Unites SI = CI) встановлює одиниці, обов’язкові для всіх фізичних і хімічних величин.

Деякі фізичні величини та одиниці їх вимірювання

Величина

Визначення

Одиниця

Інші одиниці

Довжина 1

Шлях s

1 м

Площа S

S = a ∙ b

1 м2

Об’єм V

V = а ∙ b ∙ с

1 м3

1л = 0,001

м3

Час t

1 с

Швидкість υ

υ = s/t

1 м/с

Швидкість хімічної реакції υ

υ = ∆n/∆t

1 моль/с

Маса m

1 кг

1 а. е. м. = 1,66 ∙ 10-27 кг

Густина ρ

ρ = m/V

1 кг/м3

1 г/см3 = 1000 кг/м3

Тиск р

1 Па

1 бар = 105 Па

Робота А

1 Дж

Величина

Визначення

Одиниця

Інші одиниці

Температура Т

1 K

0 ºС = 273,16 К

Кількість

теплоти Q

1 Дж

Питома теплоємність с

С = Q/(m ∙ ∆Т)

1 Дж/(кг ∙ K)

Ентальпія Н

1 Дж

Ентропія S

1 Дж/К

Сила струму І

1 А

Заряд q

Q = I/t

1 Кл

1 А ∙ с = 1 Кл

Напруга U

U = A/q

1 В

Кількість речовини V

1 моль

Молярна маса М

М= m/V

1 г/моль

Молярний об’єм Vm

Vm = V/ν

1л/моль

Молярна концентрація речовини с

C = ν(S)/V

1 моль/л

Масова концентрація β

β = m(S)/V

1 г/л

Масова частка w

W = m(S)/(m(s) + m(L))

1 %


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Деякі фізичні величини та одиниці їх вимірювання – Величини та одиниці - Довідник з хімії


Деякі фізичні величини та одиниці їх вимірювання – Величини та одиниці