Алюміній оксид – Алюміній

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

8.4. Алюміній

Алюміній – елемент головної підгрупи III групи періодичної таблиці, заряд ядра – +13. Хімічний символ – Аl, відносна атомна маса – 27. Природний алюміній майже повністю складається з єдиного стабільного ізотопу 27Аl зі слідами радіоактивного 26Аl.

Це металічний p-елемент. Найхарактерніший ступінь окиснення – +3, а валентність – III; вони відповідають атому Алюмінію

в збудженому стані:

 Алюміній оксид  Алюміній

Поширеність у природі

Алюміній – найпоширеніший у природі металічний елемент, за поширеністю серед усіх елементів він посідає четверте місце (після Оксигену, Гідрогену та Силіцію), не трапляється у вільному вигляді. Вміст його в земній корі становить 8,8 %.

Трапляється у вигляді алюмосилікатів, які становлять основну масу земної кори (ортоклаз KAlSi3O8, слюда, нефелін NaAlSiO4, каолін Аl2O3 · 2SiO2 · 2Н2O). Під дією дощів та вуглекислого газу алюмосилікати звітрюються й утворюється глина, основними компонентами якої є каолін, пісок, вапняк та різні оксиди

Феруму. До найважливіших мінералів Алюмінію відносять боксити Аl2O3 · nН2O, кріоліт Na3AlF6 (поклади знайдені лише в Гренландії), корунд Аl2O3. Розрізняють” кілька різновидів природного корунду: рубін (містить домішки Сr2O3), сапфір (домішки ТiO2 таFe2O3) та інші.

 Алюміній оксид  АлюмінійДобування алюмінію

Алюміній одержують електролізом алюміній оксиду Аl2O3 (90%) в розплаві кріоліту Na3AlF6 (10%). Наявність кріоліту приводить до зниження температури плавлення алюміній оксиду до 950 °С:

 Алюміній оксид  Алюміній

Фізичні властивості алюмінію

Алюміній – це сріблясто-білий метал, легкий, легкоплавкий, має велику пластичність, хорошу тепло – й електропровідність, невисоку твердість. Алюміній вкритий міцною і щільною оксидною плівкою, товщина якої становить 10-8 м.

Хімічні властивості алюмінію

Алюмінію притаманна висока хімічна активність, однак ця активність знижується внаслідок пасивації. Під час хімічних реакцій атом Алюмінію виявляє лише відновні властивості, він легко віддає три електрони і перетворюється на позитивно заряджений йон: Алюміній оксид  Алюміній

Алюміній взаємодіє:

1) з неметалами:

– легко сполучається з киснем повітря. Утворюється оксидна плівка, яка захищає його від подальшого окиснення:

 Алюміній оксид  Алюміній

– із сіркою при нагріванні утворює алюміній сульфід (легко розкладається водою):

 Алюміній оксид  Алюміній

– з вуглецем за доволі високої температури, утворюючи алюміній карбід (також легко розкладається водою):

 Алюміній оксид  Алюміній

– з азотом за умови сильного нагрівання, утворюючи алюміній нітрид (гідролізується водою):

 Алюміній оксид  Алюміній

– з галогенами, утворюючи галогеніди:

 Алюміній оксид  Алюміній

2) зі складними речовинами:

– з водою (після зняття оксидної плівки):

 Алюміній оксид  Алюміній

– з аміаком:

 Алюміній оксид  Алюміній

– з кислотами:

 Алюміній оксид  Алюміній

На холоді алюміній не взаємодіє з концентрованими сульфатною та нітратною кислотами. При нагріванні їхня взаємодія можлива:

 Алюміній оксид  Алюміній

– з оксидами металічних елементів (під час нагрівання):

 Алюміній оксид  Алюміній

Суміш еквівалентних кількостей Аl і Fe3O4 називають термітом. Процес взаємодії оксидів металічних елементів з алюмінієм за високої температури називають алюмінотермією;

– з лугами. Якщо алюміній помістити у розчин лугу, то спочатку в лузі розчиняється оксидна плівка, а потім відбувається реакція (з утворенням комплексної солі, Склад якої залежить від кількості лугу):

 Алюміній оксид  Алюміній

8.4.1. Алюміній оксид

Алюміній оксид – це біла тверда речовина, дуже тверда, з температурою плавлення 2000 °С.

Добування алюміній оксиду

1. Спалювання алюмінію в атмосфері кисню:

 Алюміній оксид  Алюміній

2. Термічний розклад алюміній гідроксиду:

 Алюміній оксид  Алюміній

Властивості алюміній оксиду Це амфотерний оксид. У воді не розчиняється. Дише свіжоосаджений алюміній оксид реагує з кислотами і лугами:

 Алюміній оксид  Алюміній

При сплавлянні з лугами утворюються ортоалюмінати (Na3AlO3) або ліетаалюмінати (NaAlO2):

 Алюміній оксид  Алюміній

При його сплавлянні з KHSO4, Na2CO3, СаСО3 утворюються хімічно активніші сполуки Алюмінію:

 Алюміній оксид  Алюміній


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Алюміній оксид – Алюміній - Довідник з хімії


Алюміній оксид – Алюміній