Властивості етерів – Етери

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

3. Спирти, феноли й етери

3.3 . Етери

Молекули етерів містять два вуглеводневі залишки, що сполучені між собою атомом Оксигену.

 Властивості етерів   Етери

За номенклатурою IUPAC, етери, в яких вуглеводневі залишки – алкільні замісники, то їх розглядають як похідні алканів і називають алкілоксиалканами. Формально етери в даному випадку розглядаються як похідні спиртів, у яких атом Гідрогену гідроксильної групи заміщений іншим вуглеводневим радикалом.

Властивості етерів

Порівняно зі спиртами етери хімічно менш активні. Перш за все це пояснюється тим, що з атомом Оксигену не сполучений атом Гідрогену. Внаслідок цього молекули етеру не можуть утворювати водневі зв’язки.

– Етери мають нижчу температуру кипіння, ніж ізомерні спирти.

– Етери нерозчинні у воді.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Властивості етерів – Етери - Довідник з хімії


Властивості етерів – Етери