Способи синтезу високомолекулярних речовин

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

14. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі

14.3. Способи синтезу високомолекулярних речовин

Як уже згадувалось вище, полімеризація – це хімічна реакція сполучення однакових молекул мономера, що приводить до утворення макромолекул з великою молекулярною масою. Крім полімеризації, існують інші процеси, кінцевим продуктом яких є високомолекулярні сполуки.

Поліконденсація – метод добування

полімерів з низькомолекулярних речовин, який супроводжується виділенням побічних низькомолекулярних продуктів реакції (води, аміаку, спирту, хлороводню). При цьому молекули мономерів повинні містити дві однакові або різні функціональні групи: – ОН, – СНО, – СООН, – NH2.

Співконденсація – реакція поліконденсації з використанням низькомолекулярних сполук різної хімічної природи.

Співполімеризація – сумісна полімеризація кількох різних мономерів.

Природні полімери утворюються

у клітинах живих організмів у процесі біосинтезу.

Полімер

Мономер

Метод добування

Полімери вуглеводів з одним подвійним зв’язком

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Полімеризація

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Полімери вуглеводнів із двома подвійними зв’язками

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Полімеризація

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Співполімеризація

Полімери галогенопохідних вуглеводнів

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Полімеризація

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Полімери кислот та їхніх похідних

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Полімеризація

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Полімери ароматичних сполук

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Полімеризація

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Співконденсація

Поліамідні Полімери

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Поліконденсація

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Полімеризація

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Співконденсація

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Поліконденсація

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Поліконденсація

Високомолекулярні естери

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Співконденсація

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Поліконденсація

Інші сполуки

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

 Способи синтезу високомолекулярних речовин

Співполімеризація
Способи синтезу високомолекулярних речовин