СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ – ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Хімія – універсальний довідник

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ

Під час пошуку закономірної послідовності елементів, складаючи таблицю елементів, Д. І. Менделєєв, крім атомної маси, враховував форму сполук, утворених даним елементом, тобто його валентність. Під “формою” Д. І. Менделєєв мав на увазі хімічні формули сполук даного елемента. Цю характеристику (валентність) він зважав не менш важливою, тому поставив Кобальт перед Нікелем, Телур перед Йодом і, коли було відкрито інертні гази,

Аргон перед Калієм, тобто в усіх цих випадках більш важкий елемент опинився перед елементом із меншою атомною масою.

Тепер, знаючи будову атома, ми розуміємо, чому може порушуватися послідовність розташування елементів при зростанні атомних мас. Насправді, належність атома до того або іншого елемента визначається зарядом його ядра, тобто кількістю протонів у ньому. Зі збільшенням кількості протонів зростає і кількість нейтронів, але нерівномірно: іноді швидше, іноді повільніше, тому атомна маса визначається загальною кількістю протонів і нейтронів, хоча в цілому і зростає зі збільшенням кількості

протонів (заряду ядра). Але можуть бути винятки, що й помітив Д. І. Менделєєв (нагадаємо, що з той час про будову атома не було навіть гіпотез).

Періодична система елементів, з одного боку, стала ключем до пізнання будови атома, з іншого боку, розкриття структури атома сприяло утвердженню і розвитку періодичного закону. Відповідно до сучасних наукових уявлень про атоми основою класифікації елементів і періодичності їх властивостей є заряд атомного ядра. Отже, сучасне формулювання періодичного закону:

Властивості елементів, а також форми і властивості утворених ними простих речовин і сполук перебувають у періодичній залежності від величини заряду їх атомних ядер.

Оскільки зі зростанням заряду ядра електрони послідовно заповнюють енергетичні рівні, то електронна будова зовнішнього рівня періодично повторюється; звідси і періодична залежність властивостей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ – ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА - Довідник з хімії


СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ – ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА