ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

Мета: ознайомити учнів з прийомом округлення при додаванні і відніманні; закріплювати вміння розв’язувати задачі, знаходити розв’язання нерівностей серед наведених чисел; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення. Змагання між групами

За кожну правильну відповідь група отримує фішку. Виграє група, яка набрала найбільшу кількість фішок.

– Скільки разів треба взяти по 2 дм,

щоб отримати 2 м? (10 разів)

– Якщо невідоме число розділити на 5 і до частки додати 1, то вийде 4. Назвіть невідоме число. (15)

– Знайти суму чисел 2; 7; 1; 3; 5; 8; 4 (30), зменшити у 10 разів. (3)

– У бідон поклали спочатку 7 кг меду, потім на 3 кг більше. Скільки важить бідон без меду, якщо з медом він важить 19 кг? (2 кг)

– Бабусі 66 років, вона старша за мою маму на 21 рік, а я молодша за маму в 3 рази. Скільки мені років? (Мамі 45 років, автору – 15)

– Периметр прямокутника дорівнює 64 см. Знайдіть довжину прямокутника, якщо ширина дорівнює 14 см. (18 см)

3. Математичний диктант

– Запишіть вирази і знайдіть

їх значення.

– Перший доданок 90, другий – у 3 рази менше. Знайдіть суму.

– Частку чисел 360 і 6 звільніте в 4 рази.

– Знайдіть 1 /8 від суми чисел 500 і 220.

– Частку чисел 780 і 10 звільніте на 22.

– Від числа 290 відніміть частку чисел 240 і 8.

– Число 560 звільніте на добуток чисел 70 і 2.

Відповіді: 90 + 90 : 3 = 120; 360 : 6 • 4 = 240; (500 + 220) : 8 = 90; 780 : 10 + 22 = 100; 290 – 240 : 8 = 260; 560 + 70 • 2 = 700.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

– Запишіть кожне з чисел 27 і 568 у вигляді суми і різниці круглого та одноцифрового числа. Яке кругле число найближче до кожного з даних чисел?

27 = 20 + 7; 27 = 30 – 3; 568 = 560 + 8; 568 = 570 – 2.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

– При додаванні і відніманні (там, де це зручно) застосовують метод округлення.

 ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

Нехай потрібно до 46 додати 39. Замість числа 39 додамо найближче кругле число 40 та знайдемо суму 46 + 40 = 86. Число 86 більше шуканої суми на 1, тому що додавали не 39, а 40. Віднімемо від 86 одиницю. Отримаємо 85.

 ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

Нехай від 93 треба відняти число 48. Замість числа 48 віднімемо найближче кругле число 50 та знайдемо різницю: 93 – 50 = 43. Число 43 менше шуканої різниці на 2, тому що віднімали не 48, а 50. Додамо до числа 43 число 2. Отримаємо 45.

2. Первинне закріплення

Завдання 474 (під керівництвом учителя)

 ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

3. Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота

Завдання 475 (взаємоперевірка – в парах)

 ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

2. Робота над задачами

Завдання 476

– Ознайомтеся з текстом задачі. Запишіть її скорочено. Порівняйте текст з коротким записом задачі. Складіть план розв’язання задачі.

 ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

1) 217 – 173 = 44 (чол.) – виїхало на змагання;

2) 44 : 11 = 4 (к.)

Відповідь: 4 футбольних команди виїхало на змагання.

Завдання 477

(Робота над задачею проводиться аналогічно.)

 ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

Учні розв’язують задачу самостійно. Перевірка проводиться “ланцюжком”.

1) 3800 : 10 = 380 (кг) – молока додало господарство;

2) 3800 + 380 = 4180 (кг) – молока здало господарство;

3) 4180 – 3250 = 930 (кг).

Відповідь: на 930 кг молока більше здало господарство, ніж планувало.

Завдання 478 (колективно з коментуванням)

Повторення поняття “радіус” (відстань від точок кола до його центру).

КА = АС = 12 мм; DB = ВМ = 9 мм; АВ = 60 мм.

Значить, KM = КА + АВ + ВМ = 12 мм + 60 мм + 9 мм = 81 мм = 8 см 1 мм

CD = АВ – (АС + DB) = 60 – (12 + 9) = 39 мм.

– Результати обчислення перевірте вимірюванням.

Завдання 479

Учні самостійно розв’язують задачу. Пояснюють хід її розв’язання.

Кожен хлопчик отримав (10 + 8) : 3 = 6 конвертів.

Сашко повернув за 6 конвертів 36 грн, отже, 36 : 6 = 6 (грн) – ціна конверта. Тарас віддав Сашкові 4 конверти (10 – 6 = 4), а Юра 2 конверти (8 – 6 = 2). За 4 конверти Сашко віддасть Тарасові 6 • 4 = 24 (грн), а Юркові – за 2 конверти 6 • 2 = 12 (грн).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 480; 481 (с. 76).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що нового дізналися на уроці?

– Яке завдання здалося складним?

– Якими будуть ваші побажання на наступний урок?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ - Плани-конспекти уроків по математиці


ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ