РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ НА ПОРІВНЯННЯ. ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ВІД’ЄМНИКА. ДІЇ НАД ВЕЛИЧИНАМИ

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 101. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ НА ПОРІВНЯННЯ. ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ВІД’ЄМНИКА. ДІЇ НАД ВЕЛИЧИНАМИ

Мета: формувати в учнів уміння розв’язувати прості задачі на порівняння; повторити правило знаходження невідомого від’ємника; навчати виконувати дії з іменованими числами, у яких необхідно здійснювати перетворення в дрібніші одиниці вимірювання; вдосконалювати обчислювальні навички; сприяти розвитку творчих здібностей; виховувати пізнавальний інтерес.

Хід

уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 119-120, завдання 789; 790)

Завдання 789

– Прочитайте вирази та їх значення.

Завдання 790

– Скільки літрів пального потрібно на 1 год роботи цього двигуна?

2. Гра “Мовчанка”

 РОЗВЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ НА ПОРІВНЯННЯ. ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ВІДЄМНИКА. ДІЇ НАД ВЕЛИЧИНАМИ

3. Математичний диктант

– Від добутку чисел 9 і 6 відняти частку чисел 48 і 6.

– Від числа 91 відняти добуток чисел 4 і 7.

– Суму чисел 24 і 18 поділити на 7.

– Різницю чисел 21 і 15 помножити на 6.

4. Гра “Добери потрібний знак”

 РОЗВЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ НА ПОРІВНЯННЯ. ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ВІДЄМНИКА. ДІЇ НАД ВЕЛИЧИНАМИ

5.

Гра “Допоможи Незнайкові”

 РОЗВЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ НА ПОРІВНЯННЯ. ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ВІДЄМНИКА. ДІЇ НАД ВЕЛИЧИНАМИ

6. Хвилинка каліграфії

– Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

54; 48; 42; …; 36; …; …; 18; 12.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо вивчені таблиці множення і ділення.

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 121-122)

Завдання 791. Робота в парах

Усне виконання завдання.

Завдання 792

Учні коментують, як виконали розв’язання.

Завдання 793

Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв’язання. Після цього учні складають обернену задачу з відповіддю 18.

– Продовжіть висловлювання:

– Щоб дізнатися, на скільки одиниць одне число більше або менше іншого, потрібно…

– Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше іншого, потрібно…

Завдання 794. Письмове виконання завдання з коментуванням правил

Завдання 795

– Скільки в 1 метрі дециметрів? сантиметрів?

– Скільки в 1 дециметрі сантиметрів?

Учні “ланцюжком” розв’язують приклади. Один учень працює біля дошки, решта – у зошитах.

Завдання 796*. Колективне розв’язування задачі Аналіз умови задачі, запис скороченої умови.

За 3 год 1 оп., 15 ст.

За 1 год. 4 оп., ? ст.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Обчислення значень виразів

 РОЗВЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ НА ПОРІВНЯННЯ. ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ВІДЄМНИКА. ДІЇ НАД ВЕЛИЧИНАМИ

2. Творча робота над задачами

1) Доповніть задачу числами.

За [ ] пензликів заплатили [ ] грн. Скільки коштує 1 такий пензлик?

2) Складіть задачу за схемою: [ ] : [ ] = [ ] (см).

3.Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічних задач

1) На алеї через кожні 4 м посаджені берези. Довжина алеї 32 м. Скільки беріз на цій алеї? (32: 4 + 1 = 9 беріз)

2) На двох тарілках порівну цукерок. З однієї тарілки переклали на іншу 2 цукерки. На скільки цукерок стало більше на другій тарілці? (На 4)

3) У другому класі вчаться 3 хлопчики: Чернов, Білов і Руденко. Одного разу Чернов сказав Білову: “Цікаво, що один з нас білявий, другий – чорнявий, третій – рудий. І при цьому ні у кого з нас колір волосся не збігається з прізвищем”. У відповідь Білов зауважив:: “Але я не рудий”. Який колір волосся в кожного з трьох хлопчиків?

Відповідь:

Білявий

Чорнявий

Рудий

Чернов

+

Білов

+

Руденко

+

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 120, завдання 797; 798.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ НА ПОРІВНЯННЯ. ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ВІД’ЄМНИКА. ДІЇ НАД ВЕЛИЧИНАМИ - Плани-конспекти уроків по математиці


РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ НА ПОРІВНЯННЯ. ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ВІД’ЄМНИКА. ДІЇ НАД ВЕЛИЧИНАМИ