Ознаки подільності чисел

Урок № 2

Тема. Ознаки подільності чисел

Мета: систематизувати інтуїтивні знання учнів про ознаки подільності, відомі їм з початкової школи (подільність на 2, 5, 10) та доповнити ці знання ознаками подільності на 3 і 9.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

1. Домашнє завдання перевірити, викликавши 4-х учнів до дошки або залучивши на допомогу учнів-консультантів.

2. Бліц-опитування (У цей час учні біля дошки готують розв’язання домашніх вправ)

@ Методика проведення

Учні

дають короткі письмові відповіді у вигляді символів, які означають: “+” – так; “-” – ні; “0” – не знаю.

Запитання до класу

Чи правда, що:

1) 32- дільник 16;

2) 48 кратне 8;

3) 1; 2; 5 – усі дільники числа 10;

4) 1 – просте число;

5) сума всіх дільників числа 8 дорівнює 15;

6) якщо натуральне число більше за 1 і воно не просте, то воно складене?

@ Після виконання роботи обов’язково має проводитись перевірка і повторення основних теоретичних понять попереднього уроку.

II. Мотивація пізнавальної діяльності

@ Коротка евристична бесіда, зміст якої приблизно такий.

Шановні

учні! Ви вже знаєте, що означає поняття “число а ділиться на число b”. Як же можна перевірити, чи справджується це твердження для даних двох натуральних чисел? (Поділити а на b, і якщо частка – натуральне число, то відповідь ствердна.) Чи не існує якихось інших способів перевірити подільність а на b? Чи обов’язково треба ділити 288 на 2; 150 на 10; 2 365 на 5, щоб довести подільність цих чисел? (Ні, за певними ознаками ми бачимо, що перше число в кожній з пар ділиться на друге.)

III. Систематизація і доповнення знань

@ Після проведеної бесіди учні готові сприймати (а може, і самостійно сформулювати ознаки подільності чисел на 2, 5, 10 (див. конспект 2)). Після виконання відповідних записів учнями в зошитах учителю слід ще раз звернути увагу учнів на те, що, використовуючи ці ознаки подільності, ми “звертаємо увагу” тільки на останню цифру.

Ознаки подільності на 3 і 9 учитель формулює самостійно і для допитливих учнів доводить їх. Результати записуються до конспекту 2.

Конспект 2

Ознаки подільності

 Ознаки подільності чисел

Приклад

196 ділиться на 2

210 ділиться на 10

 Ознаки подільності чисел

 Ознаки подільності чисел

 Ознаки подільності чисел

 Ознаки подільності чисел

Приклад

582 ділиться на 3, бо 5 + 8 + 2 = 15,

15 ділиться на 3

189 ділиться на 9, бо 1 + 8 + 9 = 18

Ділиться на 9

@ Кмітливі учні (або вчитель) зауважують, що одне й те саме число може ділитись одночасно на кілька з названих чисел (на 2 і на 5, на 3 і на 5, на 9 і на 2), що може означати виконання подільності й на інші числа (подільність на 3 і на 5 означає подільність на їх добуток, тобто на 15 і т. ін.).

IV. Закріплення знань

І рівень

Усні вправи

Про які з названих чисел 1; 2; 10; 15; 100; 102; 900 можна сказати, що вони:

А) парні;

Б) непарні;

В) діляться на 10;

Г) діляться на 5;

Д) діляться на 3;

Є) кратні 9?

ІІ, III рівні

Письмові вправи

1. З чисел 122 175; 188 154; 291 523; 510 577; 941 220 і 977 895 випишіть ті, які:

А) кратні 5;

Б) діляться на 9;

В) діляться на 5 і на 9;

Г) не діляться ні на 2, ні на 3.

2. Замість зірочок поставте цифру, щоб число ділилось на 3 (на 9).
а) 35*12;

Б) 72*331;

В) 4*07.

3. Випишіть:

А) парні натуральні числа, менші за 20;

Б) непарні натуральні числа, не більші за 21;

В) усі парні двоцифрові числа, що мають у складі цифру 7;

Г) найбільше трицифрове число, що ділиться на 9;

Д) найменше трицифрове число, що ділиться на 3.

Додатково. Вправи на повторення

А) Напишіть число, яке є дільником чисел: 15 і 18; 40 і 60; 12 і 24; 16 і 21.

Б) Знайдіть значення виразу (403 – 804 – 71 370 : 234) – 14 + 1428.

В) Розв’яжіть задачу.

Площа поля 520 га. За добу було зібрано врожай з площі, що становить 28% площі поля. З якої площі у гектарах було зібрано врожай?

V. Підсумок уроку

Запишіть у кожну з клітинок таблиці по одному натуральному числу, яке задовольнило б обидві умови.

Число

Парне

Непарне

Кратне 5

Кратне 3

Просте

Складене

VI. Домашнє завдання

1. Напишіть 5 найменших трицифрових чисел, які діляться на 10.

2. Які з чисел 5, 95, 130,54, 108,5 551, 10 000 діляться на 5?

3. Які з чисел 9, 36, 45, 333, 447, 10 009 не діляться на 2?

4. Які з чисел 504, 735, 1 002, 2 037, 7236 діляться на З?

5. Які з чисел 405, 738, 2 001, 7 704, 333 діляться на 9?

6. Знайдіть усі спільні дільники чисельника і знаменника дробу  Ознаки подільності чисел.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Ознаки подільності чисел - Плани-конспекти уроків по математиці


Ознаки подільності чисел