Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач на зведення до одиниці (№№ 1028-1035)

Тема. Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач на зведення до одиниці (№№ 1028-1035).

Мета. Формувати в учнів уміння виконувати ділення у випадку, коли частка містить нулі; закріплювати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці.

Обладнання. Схеми задач; картки для опитування; таблиця для короткого запису задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

А) 48 • 25 • 4 (= 4800) 50 • 24 • 3 • 2 (= 7200)

125 • 15 • 8 • 4 (= 60000) 20 • 17 • 5 (= 1700)

Б) Відрізали

 Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розвязування задач на зведення до одиниці (№№ 1028 1035) стрічки, довжина якої 100 м. Скільки метрів стрічки відрізали? (75 м)

В)* Відрізали  Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розвязування задач на зведення до одиниці (№№ 1028 1035) стрічки, що становить 60 м. Скільки всього метрів має стрічка?

 Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розвязування задач на зведення до одиниці (№№ 1028 1035)

Якщо стрічку поділити на 4 рівні частини і взяти з чотирьох частин – 3, то це становить 60 м.

Отже, на 3 частини припадає 60 м. На 1 частину: 60 : 3 = 20 (м).

Вся стрічка має таких 4 частини, по 20 м кожна.

Тому 20 • 4 = 80 (м) – довжина всієї стрічки.

2. Завдання для опитування (за вибором учнів).

Картка № 1

1) 3 трьох гектарів зібрали по 60 ц зерна з 1 га, з 5 га – по 56 ц з гектара, а з

2 га по 55 ц з гектара. Знайди середню врожайність зерна. (Відповідь: 57ц.)

2) 28567 : 53 (=539)

Картка № 2

1) Автомобіль їхав 3 год зі швидкістю 60 км/год, 3 год – зі швидкістю 70 км/год і 4 год зі швидкістю 85 км/год. Знайди середню швидкість автомобіля за цей час. (Відповідь: 73 км/год.)

2) 6832 : 16 (= 427)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

Усно виконати ділення 6946 : 23, розклавши ділене на зручні доданки.

6946 : 23 = (6900 + 46) : 23 = 300 + 2 = 302

В частці дістали нуль десятків.

2. Пояснення вчителя.

 Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розвязування задач на зведення до одиниці (№№ 1028 1035)

Перше неповне ділене 419 сотень. У частці буде 3 цифри. 419 ділимо на 83, буде 5. 83 помножити на 5, буде 415. Остача 4. Друге неповне ділене 49 десятків.

49 десятків не можна поділити на 83, щоб одержати десятки. На місці десятків в частці пишемо нуль. Третє неповне ділене 498. Поділимо його на 83, дістанемо 6. 83 помножимо на 6, буде 498.

Остачі немає. Частка 506.

3. Закріплення вивченого (за № 1031).

(Результати: 302; 398; 607.)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Задача № 1032.

Учні заповнюють таблицю даними задачі.

 Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розвязування задач на зведення до одиниці (№№ 1028 1035)

Розв’язання записують самостійно. Учні з середнім та початковим рівнем знань розв’язують задачу під керівництвом учителя.

(Розв’язання:

1) 17 + 19 = 36 (ф.) – в обох папках;

2) 7308 : 36 = 203 (Мб) – розмір одного файлу;

3) 203 • 17 = 3451 (Мб) – розмір першої папки;

4) 203 • 19 = 3857 (Мб) – розмір другої папки.)

(Перевірка: 3451 + 3857 = 7308 (Мб).)

2. Задача № 1033.

Учні самостійно креслять в зошитах таблицю (подібну до попередньої) і за нею складають вираз:

K : а • 12

IV. Підсумок уроку.

– Обчисліть усно:

8844 : 22 (= 402) 2448 : 24 (= 102)

V. Домашнє завдання.

№№ 1034, 1035 (с. 162).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач на зведення до одиниці (№№ 1028-1035) - Плани-конспекти уроків по математиці


Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач на зведення до одиниці (№№ 1028-1035)