Фондова біржа

Фондова біржа – організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Головними функціями Ф. б. є: а) зосередження попиту і пропозиції щодо цінних паперів; б) формування їхнього біржового курсу; в) забезпечення здійснення угод купівлі – продажу цінних паперів та розрахунків за ними; г) впорядкування відносин торгівлі цінними паперами; д) перевірка інформації про фінансовий і господарський стан емітентів, цінні папери яких офіційно котируються на Ф. б. Вона є одним з інститутів – регуляторів,

має право встановлювати правила, обов’язкові для учасників біржової торгівлі. В Україні Ф. б. набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації її Кабінетом Міністрів. Українська Ф. б.- централізований біржовий інститут, філії якого є в кожному обласному центрі (місті). На Українській Ф. б. торги здійснюються в режимі електронної торгівлі та торгівлі “з голосу”. Цінні папери, які котируються на біржі, випущені досить відомими емітентами. У зв’язку з існуванням чітких процедур допуску до котирування на біржах, а також пред’явленням до емітентів високих вимог щодо стану господарської діяльності в кожній країні, цінні папери, які обертаються на біржових ринках, вважаються більш надійними і престижними.
Фондова біржа