Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 119

Тема. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

Мета:

– навчальна: повторити, поглибити засвоєні в 5 класі знання учнів із розділу “Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія”, удосконалювати орфоепічні та орфографічні уміння й навички п’ятикласників, уміння розрізняти звуки, передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці;

– розвивальна: розвивати усне і писемне мовлення, фонематичний слух, увагу, слухову та зорову пам’ять, логічне

мислення, творчі здібності; збагачувати словниковий запас;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти формуванню самостійності, витримки, позитивних рис характеру.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія і фразеологія, текст.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Обладнання: опорні схеми, словники.

Тип уроку: урок повторення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Люблю я свій розум,

Увагу та пам’ять.

Працює мій мозок.

І вчусь я старанно.

Сприймаю все нове

І мислю логічно.

Учителя слово

Здійсню практично.

II.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

> Розшифруйте запис і прочитайте тему уроку: еф окати, фіграка, піеяфоор, фоорфіграя.

> Пригадайте, що вам відомо про це. Сформулюйте завдання уроку: “Сьогодні на уроці ми…”

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

– Що таке алфавіт?

– Скільки літер в алфавіті?

– За допомогою чого утворюються звуки?

– Які є звуки?

– Скільки всього голосних звуків? Назвіть їх.

– Скільки приголосних? Назвіть їх.

– Якими можуть бути приголосні звуки?

– Назвіть дзвінкі, глухі звуки,

– Які є склади?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-зіставлення

> У якому рядку міститься однакова кількість букв і звуків? Доведіть.

Юність, щедрість, екзамен, тінь.

П’ять, запорізький, обличчя, просьба.

Заєць, джміль, вокзал, дев’ять.

Орфографічний практикум

> Виправте орфографічні помилки в указаних словах.

Памятка, медвяний, вїзд, мишяк.

Духмяний, мільйон, рядно, пестливий.

Рясний, моряк, проїздний, цвях.

Священик, дитясла, обласний, підйом.

Дослідження-переклад

> Перекладіть українською мовою. З двома словами (на вибір) складіть речення.

Платье, третье, досьє, чутье, поверье, соленье.

Дослідження-аналіз

> Зробіть фонетичний розбір запропонованих слів. Чим цікаві такі слова?

Землею, сміється.

Мовні жарти

> Дайте відповіді на мовні жартівливі питання,

– Що стоїть посеред школи?

– Чого нема в дельфіна, але є в кита, акули, краба?

– Чого нема в яблуні, але є у вишні, черешні, груші?

– Чим закінчується літо і починається осінь?

– Що стоїть посеред городу? А посеред лісу?

– Чого немає в дині, але є в кавуні, гарбузі?

– Чим відрізняється шиття від життя? А лиман від лимона?

Робота в парах

> Назви міст запишіть в алфавітному порядку. Чи доводилося вам відвідувати ці міста? Що вам відомо про міста України? Побудуйте діалог про це.

Одеса, Черкаси, Харків, Запоріжжя, Вінниця, Донецьк, Полтава, Житомир, Львів, Суми, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Київ.

Дослідження-аналіз

> Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Поясніть їхню вимову і написання. У кожному рядку знайдіть найдовше і найкоротше слово. З’ясуйте лексичне значення підкреслених слів, складіть із ними речення. Зі словами першого рядка побудуйте зв’язне висловлювання.

Весна, веселий, левада, лиман, вуличка; голуб, зозуля, собі, тобі, кожух, подушка; сказати, спекти, сховати, з хати, з середини, зшити; легкий, вогкий, збагнути, дьогтю, кігті; призьба, вокзал, просьба, молотьба, отже.

Дослідження-зіставлення

> Прочитайте речення. Що їх об’єднує? Знайдіть у кожному слова, у яких кількість букв і звуків неоднакова. Свою відповідь обгрунтуйте.

1. Наша особистість – це сад, а наша воля – його садівник (В. Шекспір). 2. У кожної людини три характери: той, який йому приписують; той, який він сам собі приписує; і, нарешті, той, який є насправді (В. Гюго). 3. Краса людини – в красі характеру. 4. Весна гарна квітами, людина характером. 5. Посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку – пожнеш характер, посієш характер – пожнеш долю. 6. Мужність – не в силі руки і не в мистецтві володіння мечем, мужність – у тому, щоб володіти собою й бути справедливим (Сааді). 7. Кожен – коваль своєї долі (Аппій).

Творче конструювання

> Відгадайте загадки за звуками, складіть і запишіть вислів Ф. Достоєвського з трьох слів, поясніть, як ви його розумієте.

1. Приголосний, глухий. Моя пара [х]. 2. Приголосний, твердий, дзвінкий. Не маю пари. Знайдіть мене в слові рак. 3. Голосний, ненаголошений. В алфавіті позначають першою літерою. 4. Приголосний, глухий. Моя пара [з]. 5. Голосний, наголошений. В алфавіті позначають першою літерою. 6. Приголосний, твердий, дзвінкий. Моя пара [ф]. 7. Приголосний, м’який, дзвінкий. Не маю пари. Знайдіть мене в слові рясно. 8. Голосний, ненаголошений, зараз позначаю один звук. В алфавіті позначають останньою літерою. 9. Приголосний, твердий, глухий. Моя пара [д]. 10. Голосний, наголошений. Але навіть у ненаголошених складах вимовляюсь чітко. В алфавіті мене поставили після літери т. 11. Голосний, ненаголошений, позначаю два звуки. В алфавіті є восьмою літерою. 12. Приголосний, глухий. Моя пара [з]. 13. Приголосний, пом’якшений, дзвінкий. Моя пара [ф]. 14. Голосний, наголошений. Завжди позначаю один звук і пом’якшую приголосний.

15. Приголосний, твердий, глухий. Моя пара [д].

(Відповідь: “Краса врятує світ”)

Робота над зв’язним висловлюванням

> Побудуйте висловлювання “Які риси характеру я хочу в собі виховати?”, використовуючи матеріал попередніх двох завдань.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що ми повторили на уроці?

– Що нового ви дізнались?

– Поставте по одному доречному питанню на цю тему.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виконайте вправу за підручником.

> Зробіть фонетичний розбір слів мудрість, натхнення, щирість.

> Знайдіть і випишіть 5-6 прислів’їв про мудрість. Дайте тлумачення цього слова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія - Плани-конспекти уроків по українській мові


Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія