Формування структури органів державної

Державне управління

Формування структури органів державної влади. Здійснюється за відомим принципом Г. Чандлера “стратегія визначає структуру” шляхом виділення цілей держави, визначення необхідних функцій для їх реалізації та побудови відповідних органів державної влади для виконання визначених функцій. Таким чином, державна влада реалізується через організацію, яка стає її матеріальною силою. Визначення спектра цілей, переліку основних функцій, виділення з них окремих підфункцій є важливими факторами впливу на вибір структури

центральних і місцевих органів виконавчої влади. Після формування структури органів державної влади визначаються повноваження, чисельність штату і концепції діяльності кожного з таких органів та закріплюються у відповідних положеннях про ці органи. Взагалі проблема становлення структур органів державної влади є надто складною. В низці країн здійснюється пошук таких структур, які б найбільш ефективно вирішували проблеми державного управління, що, як правило, набуває характеру адміністративних реформ, мстою яких здебільшого є подолання кризи або неефективності влади та відновлення довіри населення
до неї. Розумно створена структура органів державної влади значною мірою визначає ефективність всієї системи державного управління. Вона зв’язує окремі елементи цієї системи в одне ціле, істотно впливає на форми й організацію планування, оперативного управління, засоби організації робіт і їх координацію, дає змогу зміряти і порівняти результати діяльності кожної ланки системи. Така структура впливає і на технології управління, ставить завдання оптимального розподілу інформації, раціонального добору й розстановки кадрів. Державне управління без чітко продуманої структури органів державної влади практично неможливе. Очевидна також потреба в періодичному коригуванні таких структур відповідно до змін у стратегії розвитку держави.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Формування структури органів державної - Державне управління


Формування структури органів державної