Класифікація інновацій за ступенем новизни

Класифікація інновацій за ступенем новизни – поділ інновацій на однорідні групи залежно від ступеня їх новизни та сфери застосування. Щодо продукту або технологічного процесу (чи елементів, якщо вони змінюють функції або характеристики продукту чи технологічного процесу) виділяють радикальні (сутнісні) інновації щодо принципово нових продуктів; якісні інновації – пов’язані зі значним удосконаленням існуючих продуктів або із впровадженням чи вдосконаленням існуючих методів управління. Щодо технологічних критеріїв інновації поділяють залежно від застосування нових матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих, нових технологій виробництва; рівня автоматизації; нових методів організації виробництва.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Класифікація інновацій за ступенем новизни - Економічний словник


Класифікація інновацій за ступенем новизни