Контрольна робота з теми “Бази даних. Системи управління базами даних”

ТЕМА 5.5. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (10 ГОДИН)

Урок 68

Контрольна робота з теми “Бази даних. Системи управління базами даних”

Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми “Бази даних. Системи управління базами даних”.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

І варіант

II варіант

І рівень

(тестові завдання, за кожну правильну відповідь по 0,5 бала)

1. База даних із табличною формою

організації даних називається…

А) мережевою;

Б) реляційною;

В) ієрархічною

1. База даних, яка представлена сукупністю об’єктів різних рівнів, при цьому об’єкти нижнього рівня підпорядковуються об’єктам верхнього є…

А) мережевою;

Б) реляційною;

В) ієрархічною

2. Основним елементом бази даних є…

А) запис;

Б) поле;

В) форма;

Г) таблиця;

Д) запит;

Е) звіт

2. Тип поля бази даних визначається:

А) назвою поля;

Б) шириною поля;

В) кількістю записів;

Г) типом даних;

Д) довільно;

Е) місцем поля у структурі

3.

До основних властивостей поля належать: розмір, формат, підпис, ім’я,…

А) функція;

Б) формула;

В) тип

3. Структура бази даних зміниться, якщо…

А) додати/вилучити запис;

Б) відредагувати рядок БД;

В) додати/вилучити поле

4. Серед представлених об’єктів СУБД укажіть неіснуючі:

А) таблиці та запити;

Б) посилання та масиви;

В) форми та звіти

4. Знайдіть неправильне пояснення: “Зв’язки між таблицями необхідні для…”

А) забезпечення цілісності даних;

Б) автоматизації задач обслуговування БД;

В) виключення вибірки інформації з різних таблиці

5. Укажіть порядок додавання на екран панелі інструментів форматування звітів та форм:

А) Вкладка “Панель управління”;

Б) Пункт горизонтального меню “Сервіс”;

В) Вибрати “Формат(звіт/форма”);

Г) Пункт спадаючого меню “Настройка”

5. Як створити власну панель інструментів

А) Пункт спадаючого меню “Настройка”;

Б) Сформувати нову панель за допомогою перетаскування необхідних кнопок;

В) Пункт горизонтального меню “Сервіс”;

Г) Вкладка “Вказівки”;

Д) Ввести ім’я нової панелі/ Натиснути кнопку ОК;

Е) Вкладка “Панель управління”/ Створити

6. Установіть відповідність дій пункту горизонтального меню:

А) задати пароль БД;

Б) створити макрос;

В) встановити порядок запису об’єктів у робочої області

1. СЕРВІС

2. ВИД

3. ВСТАВКА

6. Установіть відповідність дій пункту горизонтального меню:

А) застосування буфера обміну

Б) створити новий запит

В) виконайте макрос

1. СЕРВІС;

2. ВСТАВКА;

3. ПРАВКА

7. Звіти у порівнянні з формами…

А) служать для форматного виводу даних на пристрій друку;

Б) мають зменшену кількість розділів;

В) не містять інформацію параметрів принтеру;

Г) не мають розділів верхнього та нижнього колонтитулів

7. При вводі та редагуванні даних у таблицях СУБД збереження…

А) повинно бути проведено після кожної дії;

Б) в загалі не потрібне;

В) повинно бути проведене лише у кінці усіх дій;

Г) повинно бути проведене при закритті таблиці

8. Укажіть кількість полів у наведеній базі даних

8. Укажіть кількість записів у наведеній базі даних

№ з/п

Прізвище учня

Дата народження

№ з/п

Прізвище учня

Дата народження

1

Іванов

02.04.94

1

Іванов

02.04.94

2

Петров

03.05.95

2

Петров

03.05.95

3

Матвєєва

08.09.95

3

Матвєєва

08.09.95

4

Біла

03.06.94

4

Біла

03.06.94

5

Семенов

07.08.95

5

Семенов

07.08.95

6

Ютова

12.11.94

6

Ютова

12.11.94

А) 3;

Б) 7;

В) 6

А) 6;

Б) 5;

В) 4

II рівень

(завдання з короткими відповідями, за кожну правильну відповідь по 1 балу)

1. Які типи полів використовуються у таблицях БД?

1. Які основні властивості має текстове поле?

2. Які існують способи побудови таблиць у БД?

2. Які основні дії треба виконати для встановлення зв’язку між таблицями?

3. Назвіть основні правила побудови логічних виразів під час пошуку інформації у БД

3. Назвіть основні засоби пошуку інформації в БД

4. 3 якою метою використовують звіти?

4. Розкрити поняття “Форма”.

III рівень

(завдання з розгорнутою відповіддю, за кожну правильну відповідь по 2 бала)

Практичне виконання завдань

1. Створіть базу даних “Міста України”, яка має поля: місто, рік заснування, площа, населення, кількість районів.

Заповнити БД інформацією:

Житомир 900р, 6,1 тис га, 292 тис,

Дніпропетровськ, 1776р, 396 тис га 1217 тис, 8

Донецьк, 1869р, 358 тис га, 1100 тис, 9

Запоріжжя, 1770 р, 358 тис га, 891 тис, 9

1. Створіть базу даних “Ріки України”, яка має поля: назва, довжина, площа, глибина.

Заповнити БД інформацією:

Журавка, 63 км, 709 км2, 80 м

Дніпро, 2201 км, 504 км2, 91 м

Кальміус, 209 км, 5070 км2, 60 м

Кальчик, 88 км, 1263 км2, 40 м

Знайдіть ріки, глибина яких менша за 80 м

2. Створіть форму для вводу даних, яка має структуру:

– у форму ввести усі поля;

– вид форми – стрічковий;

– стиль – глобус.

Створить у формі для її закриття кнопку “Закрити”.

Відсортуйте базу даних за зростанням кількості населення

2. Створіть форму для вводу даних, яка має структуру:

– поля – назва, довжина, глибина;

– вид форми – в один стовпець;

– стиль – камінь.

Виконати написи у формі синього кольору, встановити оформлення поля – вдавлене


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Контрольна робота з теми “Бази даних. Системи управління базами даних” - Плани-конспекти уроків по інформатиці


Контрольна робота з теми “Бази даних. Системи управління базами даних”