Критичний шлях

Критичний шлях – найтриваліший у часі шлях для виконання робіт певного проекту, що використовується в сітьовому плануванні.
Критичний шлях