Ліміт валютних операцій

Ліміт валютних операцій – гранична сума коштів банку, що виділяються ним для здійснення валютних операцій з певним партнером з метою обмеження кредитного ризику чи ризику неплатежів.
Ліміт валютних операцій