ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 8. Фінансування інноваційних процесів 8.1. Цілі, принципи та завдання системи фінансування Розвиток інноваційної діяльності як на рівні окремого підприємства, так і на

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 2 ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Кабінету Міністрів України Від 22 травня 1996 р. N 549 ПОЛОЖЕННЯ Про порядок створення і функціонування Технопарків та інноваційних

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 2. Інноваційний менеджмент в системі управління організацією 2.2. Сутність сфери інноваційної діяльності Слово “innovation” утворене з латинського “новація” (новизна, нововведення) і англійського

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 5. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства 5.5. Економічне оцінювання соціальних результатів Інноваційної діяльності Характерною рисою сучасності є зростання ролі соціальних факторів

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 12 ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності Технологічних парків ” та інших Законів України (Відомості

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 3 Про інноваційний менеджмент і технопарки У світовій практиці набула розвитку особлива форма організації процесу “наука – виробництво – споживання” – науково-технічні

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку 1.1. Становлення та розвиток теорії інновацій На сьогоднішній день у дослідників соціально-економічного розвитку людства не

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства 3.6. Організація інновацій Поняття “організація інновацій” характеризує способи упорядкування і регулювання дій окремих особистостей і автономних груп

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 7. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій 7.6. Реалізація проекту Для реалізації проекту створення технопарку утворяться наступні органи управління: 1) Робоча група –

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 6. Система державного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності 6.3. Інструменти регулювання інноваційної діяльності Тепер проаналізуємо і представимо конкретні інструменти такого втручання, які

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства 3.2. Планування інновацій Планування є однією з основних складових системи управління інноваційною діяльністю підприємства. Як елемент системи

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 8. Фінансування інноваційних процесів 8.3. Правовий режим інноваційних проектів Інноваційним визнається проект, яким передбачаються розробка, виробництво і ‘реалізація інноваційного продукту і (або)

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства 3.1. Сутність та складові елементи інноваційної політики фірми Інновація – основа економічного розвитку системи. Це положення справедливе

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 6. Система державного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності 6.2. Інноваційна політика держави Під інноваційною політикою необхідно розуміти комплекс принципів та заходів щодо

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 9. Синергетичні засади реклами11 9.2. Психологія синергійних впливів Розглянемо деякі аспекти психології суб’єктивної семантики, яка містить багато інформації, котра допомагає осмислити проблему

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 5. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства 5.4. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності Економічну ефективність інноваційної діяльності, зокрема при впровадженні нової техніки,

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 10 Про затвердження Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури” На 2009 – 2013 роки Постанова № 447 14.05.2008, Кабінет

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 5. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства 5.2. Методологічні основи оцінки ефективності інноваційних Проектів Оцінка будь-якого інвестиційного проекту грунтується на понятті грошового

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 2. Інноваційний менеджмент в системі управління організацією 2.1. Суть і завдання інноваційного менеджменту “Інноваційний менеджмент” – самостійна галузь управлінської науки та професіональної

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 8 ЗАКОН УКРАЇНИ “Про організаційно-економічний механізм та спеціальний режим функціонування інноваційних підприємств” Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до Закону України

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 2. Інноваційний менеджмент в системі управління організацією 2.3. Система класифікації інновацій Інновації не є однорідними, кожна з них має свої специфічні якісні

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 5. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства 5.1. Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності Перш ніж приступити до розгляду питань оцінки ефективності

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 7. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій 7.1. Наукові організації як джерело формування та реалізації Інновацій Організаційні структури інноваційної діяльності – це підприємства

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 14 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ РЕГІОНУ І. Які витрати змушені нести регіони, і яка роль центральної влади? Будь-який вид цілеспрямованої діяльності регіональної та

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 7 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного агентства України з інвестицій та Інновацій 17.10.2007 N 105 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 29 жовтня 2007 р.

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 6 Приклад:”Концепція створення технологічного парку “Інноваційні технології 3000” Визначальною умовою створення Технологічного парку (далі Технопарк) є можливість інтеграції існуючого наукового й технологічного

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 7. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій 7.4. Загальна концепція формування технопарків Найважливішим фактором, що визначає сучасні тенденції росту світової економіки, є перехід

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 6. Система державного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності 6.1. Необхідність, методи та органи державного регулювання інноваційної діяльності Згідно статті 6 ЗУ “Про

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 9. Синергетичні засади реклами11 9.1. Сенсорно-психологічні інтекції Інформаційне суспільство неможливо уявити собі без реклами. Її функції сьогодні значно ширші, ніж інформування споживачів

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 9. Синергетичні засади реклами11 9.3. Сугестивний вплив на людину Розглянемо поведінково-ситуативний тип сугестивного впливу на людину. Він грунтується на певних принципах інформаційного

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 8. Фінансування інноваційних процесів 8.2. Види та джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності Суб’єктам інноваційної діяльності для виконання ними інноваційних проектів може бути

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 4 Типові хвороби технопарків Закордонні аналітики виділяють наступні основні причини банкрутства технопарків і інкубаторів бізнесу: – відсутність попиту на технопарк, на його

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 4. Особливості ціноутворення на наукомістку і науково-технічну продукцію 4.1. Сутність ціноутворення та ціни Ціноутворення – це процес обгрунтування, затвердження та перегляду цін

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку 1.2. Місце та роль інновацій у системі господарювання Кожна країна одночасно використовує всі джерела розвитку.

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку 1.3. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій Сучасна ринкова модель економіки базується на інноваційному типі розвитку,

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 6. Система державного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності 6.4. Стимулювання інноваційної діяльності Держава покликана формувати цілі і принципи інноваційної політики та власні

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 4. Особливості ціноутворення на наукомістку і науково-технічну продукцію 4.2. Методи ціноутворення на інноваційну продукцію Далі обирається метод встановлення вихідної ціни товару. Підприємець

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 7. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій 7.5. Проектування технопарків В Україні створено 16 технопарків: 1. “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 4. Особливості ціноутворення на наукомістку і науково-технічну продукцію 4.3. Стратегії ціноутворення в інноваційній сфері Після визначення кінцевої ціни товару необхідно задати собі

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства 3.3. Розроблення інноваційної стратегії Стратегічне управління інноваціями є складовою інноваційного менеджменту. Воно вирішує широкий спектр питань планування

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 5 Біл Гейтс та його інноваційне підприємництво За останні два десятиліття ми вже звикли бачити в чільній п’ятірці найбагатших людей світу Білла

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства 3.4. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення Коли ми розглядаємо інноваційну стратегію підприємства, технологічні зміни є складовою

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 2. Інноваційний менеджмент в системі управління організацією 2.4. Життєвий цикл інновацій Й. Шумпетер підкреслював комплексність та динамічність інноваційної системи, тому інновація повинна

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 5. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства 5.3. Основні показники економічної ефективності інноваційних Проектів Всі кількісні показники оцінки економічної ефективності інноваційних проектів

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 7. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій 7.2. Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності Суб’єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи України, фізичні

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 6. Система державного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності 6.5. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності Для успішного функціонування підприємству поряд з матеріальними, фінансово-кредитними

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 9 РІШЕННЯ Засідання Громадської ради з питань науково-технічної, Інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України 15 липня 2008

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Пропозиції по стимулюванню інноваційного Підприємництва в Україні Для реалізації „Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009 – 2013 роки”

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства 3.5. Методи управління вибором інноваційних стратегій Підприємства Однак наскільки швидко підприємство зможе змінити стратегію, перейти від становища