Менеджмент

now browsing by category

 

Цілі, принципи та завдання системи фінансування

Додаток 2 ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів

Сутність сфери інноваційної діяльності

Економічне оцінювання соціальних результатів інноваційної діяльності

Додаток 12 ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” та інших законів України

Додаток 3 Про інноваційний менеджмент і технопарки

Становлення та розвиток теорії інновацій

Організація інновацій

Додаток 1 Пропозиції і досягнення технопарків України

Реалізація проекту

Інструменти регулювання інноваційної діяльності

Планування інновацій

Правовий режим інноваційних проектів

Сутність та складові елементи інноваційної політики фірми

Інноваційна політика держави

Психологія синергійних впливів

Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності

Додаток 10 Про затвердження Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009 – 2013 роки

Методологічні основи оцінки ефективності інноваційних проектів

Суть і завдання інноваційного менеджменту

Додаток 8 ЗАКОН УКРАЇНИ “Про організаційно-економічний механізм та спеціальний режим функціонування інноваційних підприємств”

Система класифікації інновацій

Додаток 11 Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні

Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності

Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій

Додаток 14 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ РЕГІОНУ

Додаток 7 ПОРЯДОК проведення конкурсного відбору регіональних і галузевих інноваційних програм, які впроваджуватимуться за рахунок бюджетних коштів

Додаток 6 Приклад:”Концепція створення технологічного парку “Інноваційні технології 3000”

Загальна концепція формування технопарків

Необхідність, методи та органи державного регулювання інноваційної діяльності

Сенсорно-психологічні інтекції

Сугестивний вплив на людину

Види та джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності

Додаток 4 Типові хвороби технопарків

Сутність ціноутворення та ціни

Місце та роль інновацій у системі господарювання

Сучасні світові тенденції розвитку інновацій

Додаток 13 ПОРЯДОК розроблення та виконання державних цільових програм

Стимулювання інноваційної діяльності

Методи ціноутворення на інноваційну продукцію

Проектування технопарків

Стратегії ціноутворення в інноваційній сфері

Розроблення інноваційної стратегії

Додаток 5а Вплив Світової економічної кризи 2008 на інноваційне підприємництво – Додаток 5 Біл Гейтс та його інноваційне підприємництво

Види інноваційних стратегій та їх співвідношення

Життєвий цикл інновацій

Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів

Додаток 15 ТЕХНОПАРКИ СВІТУ ТА ЇХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності

Правові аспекти охорони інтелектуальної власності

Організаційні форми інтеграції науки та виробництва

Додаток 9 РІШЕННЯ Засідання Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України

Пропозиції по стимулюванню інноваційного підприємництва в Україні

Методи управління вибором інноваційних стратегій