Метод демократичного управління

Метод демократичного управління – спосіб опосередкованого впливу керівних органів на керований об’єкт, що передбачає широке залучення працівників підприємства до процесу підготовки, ухвалення рішення та контролю за його виконанням.
Метод демократичного управління