Міжнародна іммобільність факторів виробництва

Міжнародна іммобільність факторів виробництва – нездатність факторів виробництва до переміщення між країнами.
Міжнародна іммобільність факторів виробництва