Міжнародний кредит

Міжнародний кредит – регульований та організований з боку МВФ рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов’язаних з наданням валютних і товарних ресурсів з метою уникнення або послаблення світової фінансової кризи, експансії американського капіталу та ін. М. к. базується на принципах зворотності, терміновості, платності, забезпеченості і виконує такі основні функції: 1) розподільчу – передбачає перерозподіл позичкових капіталів між країнами, внаслідок чого певною мірою відбувається вирівнювання норм

прибутку на цей капітал і формування середньої норми; 2) регулятивну – шляхом залучення іноземних інвестицій з боку міжнародних фінансово-кредитних організацій стимулюється потік іноземних інвестицій, що впливає на економічне зростання країни; 3) прискорює процес концентрації та централізації капіталу як у межах окремих країн, так і на інтернаціональному рівні, що пов’язано з діяльністю ТНБ; 4) здійснює економію витрат обігу у сфері міжнародних економічних відносин; 5) впливає на економічну політику країн, які отримують кредити від міжнародних фінансово-кредитних організацій (див. Міжнародний валютний
фонд). Форми М. к. класифікують за такими критеріями: 1) за джерелами (внутрішні і зовнішні); 2) за призначенням (комерційні – пов’язані із зовнішньою торгівлею; фінансові – прямі капіталовкладення; проміжні – для обслуговування змішаних форм вивезення капіталів, товарів, послуг); 3) за видами (товарні – у формі відстрочки платежу за продані товари або надані послуги, валютні); 4) за формою валюти кредиту (у валюті країни-позичальника, країни-кредитора, третьої країни або міжнародної рахункової грошової одиниці); 5) за забезпеченістю (забезпечені – цінними паперами, нерухомістю та ін.; незабезпечені, або бланкові, – під зобов’язання позичальника); 6) за формами надання (готівкові, акцептні, депозитні, сертифікати, облігаційні позики, консорціальні кредити); 7) за термінами надання (надтермінові – від однієї доби до трьох місяців; короткотермінові – до 1 року; середньо-термінові – від 1 до 5 років; довготермінові – понад 5 років); 8) за формами власності (державні та наддержавні).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Міжнародний кредит - Економічний словник


Міжнародний кредит