Найголовніші правила чергування приголосних звуків

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 39 Найголовніші правила чергування приголосних звуків

При творенні й зміні слів у корені може відбуватися чергування приголосних.

Основні випадки чергувань:

[г] – [ж] – [з] – нога, ніжка, на нозі

[к] – [ч] – [ц+] – юнак, юначе, юнацький

[х] – [ш] – [с+] – рух, рушати, у русі

[д] – [дж] – ходити, ходжу

[т] – [ч] – летіти, лечу

[ст] – [щ] – чистити, чищу

[б] – [бл] – любити, люблю

[в] – [вл] – ловити, ловлю

[м] – [мл] – громити, громлю

[п]

– [пл] – ліпити, ліплю

[ф] – [фл] – графити, графлю

357 Прочитайте текст. Випишіть виділені слова й доберіть до них такі форми слів або спільнокореневі слова, щоб відбулося чергування приголосних звуків.

Мудра природа

Як же в сувору зимову пору виживають наші менші брати? Як почувається рослинний світ?

Багатьом допомагають вижити люди, а також природні властивості тварин і птахів. Деякі птахи можуть змінювати температуру тіла, тому не охолоджуються.

Природа живе й під снігом. І взимку дерева, квіти чують весну. Поставте у воду гілку бузку чи вишні – зацвіте!

358 1. До кожного

слова доберіть і запишіть пару з чергуванням приголосного за зразком. Звуки, що чергуються, підкресліть.

Зразок. Сніг – сніжинка.

Берег, гладити, їздити, казати, кликати, птах, пух, сидіти, скакати, увага.

2. Складіть усну розповідь про лісову прогулянку, використовуючи подані слова.

 Найголовніші правила чергування приголосних звуків

 Найголовніші правила чергування приголосних звуків

359 Прочитайте народні вислови. Випишіть слова, у яких може відбуватися чергування приголосних звуків. Поясніть правила чергування звуків.

Січневі – сікти, серпневі – пекти.

Квітневий сніг такий, як жіночий плач.

Миші бігають по снігу – на тривалу відлигу.

360 Спишіть текст, вставляючи потрібні слова з довідки.

Квіти як подарунок є виявом добрих почуттів, доброго ставлення до того, кому їх дарують. Радісним стає будь-яке свято, коли… , рідні приносять улюблені квіти. Зі… скомпонований букет надає кімнаті святковості й затишку. Квіти пробуджують у нас людяність, щирість, … .

Довідка: іменник друг у Н. в. мн.; спільнокореневе слово до дієслова смакувати – іменник в Ор. в. одн.; іменник, спільно – кореневе слово до прикметника сердечний.

Це цікаво!

Коли найкраще зрізати квіти для букета?

Вранці. Лілії, гвоздики – тільки-но забарвився бутон; гладіолуси – коли розкрилися дві перші квітки; айстри й жоржини – розквітлими.

У яку воду ставити квіти?

У відстояну протягом доби: хлорована вода шкідлива для рослин.

Які речовини можна додати у воду з букетом, щоб квіти довше зберігали свіжістъ?

Борну кислоту, аспірин, цукор.

361 1. Запишіть вірш М. Воробйова. До виділених слів доберіть спільнокореневі чи змініть форму, щоб відбулося чергування приголосних.

Січень-сікач Та привіз до Вітра-брата,

Ой багато насік. Поскладав у холодній хаті,

Насік з морозу гілок До весни іще довго жити,

Та запріг снігура у візок, Буде чим у печі топити.

2. Поясніть, чим збирається топити в печі Січень-сікач.

362 Запишіть подані словосполучення у формі місцевого відмінка.

Ялинова гілка, кетяг горобини, різдвяна свічка, тернова хустка, тертий мак, чарівний запах.

363 Виконайте тестове завдання.

Чергування приголосних звуків можливе в усіх словах рядка А молоко, поріг, вухо, поспіх Б вік, читає, пече, наука В пейзаж, жінка, берег, спокій

Усміхнімось!

364 Прочитайте скоромовку вголос у швидкому темпі.

Пилип посіяв просо,

Просо поспіло,

Пташки прилетіли,

Просо поїли,

Пилип плаче.

365 Відгадайте слова, зашифровані в ребусах. Запишіть їх, доберіть до кожного спільнокореневі чи змініть форму, щоб відбулася зміна приголосного в корені.

 Найголовніші правила чергування приголосних звуків

366 1. Спишіть текст, ставлячи слова в дужках у потрібній формі. Назвіть орфограму “Чергування приголосних”.

Дорога була слизька, і сани йшли в затоки. На обидва боки від (дорозі), скільки скинеш (очі), розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою (скатерці). Василько не (постережу), що коні звернули з (дорозі) і (побіжатъ) праворуч. Трісь! Щось (тріщати)

В санях, і Василько дав сторчака в сніг. Підвівся, (підбіжу) до саней. (Запобіжу) лихові не (могти) було. Хлопець (випряжу) коні, сів верхи і поїхав назад по (дорога). Він (заблуджусъ), (заплачу). Василькові згадалась ясна батькова хата. Батько та дві (сестричці) (сиджу) за столом, мати подає вечерю (За М. Коцюбинсъким).

2. Підкресліть однорідні члени речення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Найголовніші правила чергування приголосних звуків - Українська мова


Найголовніші правила чергування приголосних звуків