Номінальний утримувач цінних паперів

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Номінальний утримувач цінних паперів – депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників цінних паперів як юридична особа, якій цінні папери передані для здійснення операцій Із ними за дорученням і в інтересах власників цінних паперів.
Номінальний утримувач цінних паперів