Нормативна економічна теорія

Нормативна економічна теорія – теорія, яка розкриває сутність економічних явищ і процесів, сприяє формуванню економічної політики та ухваленню раціональних рішень на макро – і мікроекономічному рівнях.
Нормативна економічна теорія