ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

ВСТУП

§2. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

Пригадайте, що вивчає наука біологія.

На перший погляд, відрізнити живе від неживого нескладно. Хоча часто живе може перебувати в такому стані, коли прояви життєдіяльності приховані і тіла живої природи зовні нагадують неживе (наприклад, насіння рослин). Що об’єднує представників живої природи – усі організми – та відрізняє їх від неживої природи?

Вам уже відомо, що всі організми побудовані з окремих “цеглинок” – клітин. І відповідно до кількості клітин їх поділяють на одноклітинні

і багатоклітинні (мал. 4). Неживі тіла (за винятком відмерлих решток організмів) не мають клітинної будови.

 ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

Мал. 4. А. 1. Одноклітинна рослина – водорість хламідомонада.

2. Багатоклітинна рослина – фіалка. Б. 1. Одноклітинна тварина – амеба. 2. Багатоклітинна тварина – кішка

Усім організмам властивий подібний хімічний склад, тобто вони побудовані з тих самих хімічних речовин (органічних та неорганічних). Організми можуть утворювати різні органічні речовини: білки, вуглеводи, ліпіди та нуклеїнові кислоти.

Білки необхідні для росту організмів насамперед

як будівельний матеріал.

Серед ліпідів найбільш поширені жири. Під час хімічного розкладання ліпідів виділяється велика кількість енергії.

До вуглеводів, наприклад, належить глюкоза. Об’єднуючись між собою, молекули глюкози утворюють крохмаль. Його запасають рослини. Здебільшого вуглеводи мають значення як енергетичний матеріал.

Усі організми відрізняються один від одного. Збереження інформації про будову та особливості кожного організму забезпечують нуклеїнові кислоти. Вони мають складні наукові назви. Для спрощення користуються скороченими назвами, наприклад ДНК.

ДНК – сполука, яка має вигляд подвійної спіралі (мал. 5). Вона зберігає спадкову інформацію про ознаки організму. Ця інформація передається від одного покоління організмів певного виду до іншого.

Усі організми залежать від навколишнього середовища. Саме з нього вони дістають поживні речовини, тобто живляться. Речовини, які надходять до організмів, розкладаються на простіші. Унаслідок цього вивільняється енергія, яка використовується для забезпечення потреб організму (утворення власних речовин, руху, розвитку).

Для розкладання органічних речовин необхідний кисень. Його організми вбирають з повітря під час дихання.

Ще однією властивістю живого є подразливість. Це здатність організму змінювати прояви життєдіяльності у відповідь на дію подразника (зміну температури, вологості, освітленості тощо). Подразливість проявляється в тому, що організми здатні сприймати різні подразники довкілля й реагувати на них. Наприклад, якщо поставити рослину в темне приміщення й увімкнути електричну лампу, через певний час рослина почне рости в бік джерела світла (мал. 6).

Характерною властивістю організмів є їхня здатність до рухів. Як рухаються тварини, ми бачимо щодня (птахи літають, риби плавають, ссавці бігають). Ми також ходимо, бігаємо тощо. Рослини здаються нерухомими. Але щойно ви переконалися, що рослини змінюють положення своїх листків і стебел залежно від напрямку променів світла (поспостерігайте за кімнатними рослинами). Рослина квасоля після заходу сонця опускає свої листки, а вранці, навпаки, піднімає їх догори. Якщо доторкнутися до мімози соромливої, її листочки складуться (мал. 7).

 ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

Мал. 5. Фрагмент ДНК

 ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

Мал. 6. Подразливість: рослини реагують на світло, змінюючи напрямок росту

 ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

Мал. 7. Положення листочків мімози соромливої у спокійному стані (1) та після дотику (2)

Усі організми ростуть, збільшуючи свої розміри та масу. При цьому одні з них (наприклад, дерева, чагарники) ростуть протягом усього життя, а інші (наприклад, птахи, людина) – упродовж лише певного часу.

Погляньте на малюнок 8. З невеликої насінини, висадженої в грунт, виростає рослина. Червоподібна гусінь, що живиться листками рослин, через певний час стає нерухомою лялечкою. З неї потім розвивається крилатий метелик, який споживає нектар квіток. Ці приклади свідчать про ще одну властивість організмів – здатність до розвитку.

 ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

Мал. 8. Ріст і розвиток рослини (1) і тварини (2)

Усі організми розмножуються, відтворюючи собі подібних. Якби цього не відбувалося, життя на нашій планеті через певний час зникло б.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

Організми відрізняються від тіл неживої природи хімічним складом, клітинною будовою, здатністю живитися, дихати, рухатися, розмножуватися, рости й розвиватися.

Поповніть свій біологічний словник: живлення, дихання, рух, ріст, розвиток, розмноження, подразливість.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть процес, пов’язаний зі збільшенням маси і розмірів організмів:

А) дихання; б) ріст; в) живлення; г) подразнення.

2. Укажіть процес, пов’язаний зі здатністю організмів переходити зі стану спокою в активний стан у відповідь на дію певного чинника: а) рух; б) подразливість; в) ріст; г) розвиток.

Дайте відповідь на запитання

Які характерні ознаки живих істот відрізняють їх від неживого?

Поміркуйте. Яке значення має розмноження організмів для існування життя на Землі?

Сторінка майбутнього біолога

Живі істоти складаються з тих хімічних елементів, які можна знайти в будь-якому іншому природному тілі. Але є відмінності. У всіх організмів основним хімічним елементом є Карбон (С). Цей елемент має особливі властивості. Кожен атом Карбону здатний сполучитися ще із чотирма атомами (мал. 9) і, найважливіше, – може сполучатися з іншими атомами Карбону, утворюючи довгі ланцюжки. До них, як до основи, приєднуються атоми інших хімічних елементів. Так утворюються органічні речовини, де основою конструкції є Карбон. Це основа живої матерії.

! Цікаво знати, що нині людина навчилася штучно створювати органічні речовини. Так, поліетилен широко застосовують у промисловості, зокрема у харчовій для пакування продуктів, у медицині, будівництві, для вироблення пластикових труб тощо.

Отже, органічними речовинами називають ті, які у своєму складі обов’язково містять атоми Карбону. Крім того, до їхнього складу досить часто входять атоми Гідрогену (Н), Оксигену (О) та Нітрогену(N). Так, молекули білків, крім Карбону, Гідрогену та Оксигену, містять ще атоми Нітрогену та інші хімічні елементи. Молекула вуглеводу глюкози складається з атомів Карбону, Оксигену і Гідрогену.

 ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

Мал. 9. Модель будови органічної речовини. Завдання.

Знайдіть на малюнку атом Карбону і зверніть увагу, скільки зв’язків він утворює з атомами Гідрогену


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО - Біологія


ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО