ТЕМА 1 КЛІТИНИ §8. ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА Пригадайте основні положення клітинної теорії. Які органічні речовини ви знаєте? Ви вже знаєте, що всі організми

Розділ 1 РОСЛИНИ Тема 2. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК РОСЛИН 20. Запилення До запашних квіток багато бджіл летить, до вченої людини багато людей за порадою йде.

ТЕМА 4 РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН §43. ПЛАУНИ, ХВОЩІ, ПАПОРОТІ Пригадайте, що таке кореневище, додаткові корені, ризоїди, статеве та нестатеве покоління. У чому полягають особливості плаунів? Плауни

ТЕМА 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН Розвиток поведінки – це результат взаємодії генотипу й середовища. З підручника &52. ПОВЕДІНКА ТВАРИН Й ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК Основні поняття: ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА.

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН &41. РОЗВИТОК ТВАРИН Пригадайте, який тип розвитку називають прямим, а який – непрямий. Що таке зигота? ЩО ТАКЕ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК?

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ §45. СИНТЕТИЧНА ГІПОТЕЗА ЕВОЛЮЦІЇ Що зумовило кризу дарвінізму на початку XX століття? Ще за життя самого

ТЕМА 1 КЛІТИНИ Чому клітину вважають одиницею будови організмів? За допомогою яких методів досліджують клітини? Які основні функції клітини? Які складові клітини допомагають їй виконувати

Розділ 1 РОСЛИНИ Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 15. Відповідь рослин на подразнення Основне поняття: ПОДРАЗЛИВІСТЬ Ми маємо зробити висновок, що якщо проростки освітлюються збоку,

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН &11. БУДОВА КОМАХ Пригадайте, які покриви властиві членистоногим. Які функції жирового тіла? Яке будова складного ока? З різноманітними комахами: жуками, мухами,

Тема 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН §46. РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ Ви дізнаєтеся про те, що таке рослинне угруповання і які їхні основні типи. Де ростуть підсніжним? Чи є

Розділ 13 ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ § 68. Функціональні стани організму людини. Біоритми Регуляція функціональних станів організму. Ви, безумовно, помічали, як змінюється ваша активність

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Тема 3. ТРИШАРОВІ ТВАРИНИ. ЧЕРВИ. §17. Тип Круглі черви Учені вважають, що на Землі існує близько 1 млн видів круглих червів,

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 3. ВІДДІЛ ГОЛОНАСІННІ § 38. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРИТОНАСІННИХ Поширення. У сучасній флорі відділ Покритонасінні найбільший не лише за чисельністю видів,

Розділ 3. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ Тема 2. ЛИШАЙНИКИ § 51. ЛИШАЙНИКИ Відомий учений К. А. Тимірязєв наприкінці XIX століття назвав лишайники “рослинами-сфінксами”, що у перекладі

Розділ 1. ТВАРИНИ Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН § 4. Органи та системи органів Яка армія найбільш дисциплінована і боєздатна? Гадаю, що це організм.

Розділ 3 Клітинний рівнь організації живої природи Тема 6. Структура клітинного рівня: біомолекули та органели клітин § 36. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИТОПЛАЗМИ КЛІТИНИ Терміни та поняття: цитоплазма,

Словник основних понять Вступ ТВАРИНИ – це клітинні еукаріотичні організми, найзагальнішими особливостями яких є гетеротрофне живлення й рухливий спосіб життя (локомація). ГЕТЕРОТРОФНЕ ЖИВЛЕННЯ – це

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН & 22. Клас Амфібії 1. Життя сірої ропухи. Більшість амфібій – невеликі тварини, що мешкають у вологих місцях або біля води.

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН & 19. Хрящові риби 1. Групи хрящових риб. До класу Хрящові риби належить майже 1000 видів морських риб, завдовжки від 15

Тема 10. ССАВЦІ Ссавці, або Звірі,- це теплокровні хребетні тварини, які вигодовують своїх малят молоком. Звірі опанували всі середовища існування. Вони живуть на землі і

Розділ 1 РОСЛИНИ Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 5. Клітина рослин Клітини є цеглинками, з яких зводиться будівля рослини. К. Тимірязєв Основне поняття: КЛІТИНА ПРИГАДАЙТЕ!

Тема 9. ПЛАЗУНИ § 45. Сезонні перельоти і міграції птахів Птахів, що живуть на території нашої країни, поділяють на три групи: осілі, кочові та перелітні.

Розділ 1. ТВАРИНИ Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН § б. Розмноження та розвиток Ваше тіло складається з мільярдів клітин, але жодна з них не

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН &8. ЧЛЕНИСТОНОГІ Пригадайте, що таке сегменти. Які особливості будови кільчастих червів? Які організми називають сапротрофами, хижаками, рослиноїдними паразитами? ЯКІ ТВАРИНИ НАЛЕЖАТЬ

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА §34. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В БІОГЕОЦЕНОЗАХ Як відбувається фотосинтез? Що таке первинна і вторинна продуктивність біоценозів? Які перетворення енергії

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ §55. ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ Проблема походження життя та пізнання його суті здавна хвилювала не

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Чому дрібні тварини більш рухливі, аніж великі? “Фізика живої природи” &18. КОМАХИ, ЇХ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Ключові терміни: Трахеї. Рефлекси. Інстинкти. Розвиток

Вступ §3. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ БІОЛОГІЇ – Ви дізнаєтеся, які науки вивчають жили. – Із яких розділів складається біологія? Біологія вивчає життя в усіх його проявах.

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 6. ПОКРИТОНАСІННІ 49. Родина Цибулеві Шкірка на цибулі тонка – зима буде м’яка; тверда і товста – зима буде суворою.

ТЕМА 3 РОСЛИНИ §38. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПЛОДІВ Пригадайте, які генеративні органи є у квіткових рослин. Квіткові рослини мають ще назву покритонасінні, адже в цих рослин насінина

Розділ 3 Клітинний рівнь організації живої природи Тема 6. Структура клітинного рівня: біомолекули та органели клітин § 32. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИН Терміни та поняття: мікроскопія:

Тема 3. КВІТКОВА РОСЛИНА §29. ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЛИСТКА Ви дізнаєтеся про то, як внутрішня будова листка забезпечує виконання ним основних функцій – випаровування води; фотосинтезу

Тема 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Вивчаючи цю тому, ви дізнаєтеся: ✓ про різноманітність рослин і про основні групи вищих рослин; ✓ про основних представників вищих рослин,

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ § 44. РОЗВИТОК ДАРВІНІЗМУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Які основні етапи

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН &18. АМФІБІЇ Пригадайте, який тип розвитку називають непрямим. Амфібії (з грец. амфі – двоякий, біос – життя), або Земноводні, – це

Розділ 3. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ Тема 1. ГРИБИ § 49. ШАПКОВІ ГРИБИ Шапкові гриби. До вищих грибів належать усім відомі шапкові гриби – білий гриб,

Розділ 3 КРОВ І ЛІМФА § 17. Імунітет. Види імунітету Імунна система. Безліч речовин й інфекцій (мікроорганізмів, вірусів), проникаючи в організм, спричиняють захворювання. Небезпечними є

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ §61. ОСНОВНІ ЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ МЕЗОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ Мезозойська ера розпочалася 240 і закінчилась 65 млн років тому.

РОЗДІЛ 2. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ § 8. ГЕНЕТИКА. МЕТОДИ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І Що таке спадковість і мінливість, хромосоми, ген, генотип, каріотип? Здатність

Тема 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН & 48. Вивчення поведінки тварин 1. Чи здатний дощовий черв’як до передбачення? Як можна дізнатися, чому тварини демонструють ту чи іншу

ТЕМА 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН Природний добір використовує все, що під рукою, для створення пристосованості організмів. Д. Дьюсбері &56. ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН Основне поняття: СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Тема 9. ПТАХИ § 44. Особливості життєдіяльності птахів Ви чули вираз “їсть мало, як пташка”? Насправді ж ці маленькі тендітні створіння

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН & 6. Гідра – представник двошарових тварин 1. Походження багатоклітинних тварин. Ви вже знаєте про найпростіших – амеб, інфузорій і подібних

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН &32. ВИДІЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ Пригадайте, що таке обмін речовин. Що таке газообмін? Які функції жирового тіла членистоногих?

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Тема 1. НАЙПРОСТІШІ §10. Вільноживучі найпростіші Невелика калюжа або ставок – для одноклітинних організмів ціла арена життя. Упродовж мільйонів років ці

Розділ 12 СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ § 64.Слухова сенсорна система Які звуки ми сприймаємо? Звукові хвилі – це механічні коливання середовища різної частоти

Розділ 1 РОСЛИНИ Тема 2. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК РОСЛИН 18. Будова й різноманітність квіток Основне поняття: КВІТКА Ви проходите повз квітку! Нагніться, подивіться на диво,

РОЗДІЛ ІІІ ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ТЕМА 2. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ § 48. ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ТВАРИН Магістральні напрями еволюції тварин. Тварин слід

ВСТУП § 2. Різноманітність тварин Чому тварини такі різні? Чи мають вони адреси? Яке значення тварин у природі та для людини? Ми звикли, що, відкриваючи

Не минайте цифри на малюнках. Вони показують, скільки бактерій міститься в 1 см3(грунту, повітря). Зробіть висновок: де у природі повітря найбільш насичене бактеріями і поясніть,

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА § 32. БІОЦЕНОЗ І ЙОГО СТРУКТУРА Що таке ярусність? Які організми належать до автотрофів, а які – до

Тема 4. ЧЕРВИ § 19. Клас Малощетинкові черви. Клас П”явки Клас Малощетинкові черви У представників цього класу бокових виростів на тілі немає – щетинки сидять

Розділ 13 ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ Натрапивши на колючку шипшини, ви вмить відсмикнете палець, проте терпляче витримаєте такий укол, здаючи кров на аналіз. Якщо

Додатки Додаток З Міні-проекти Міні-проект 1. Тварини-рекордсмени Ключові слова: найбільший…, найменший…, найвитриваліший…, найшвидший… тощо. У кожній групі тварин є найбільші та найменші представники. Наведіть приклади.

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН & 23. Клас Рептилії 1. Опанування суходолу. Амфібії, які першими з чотириногих заселили суходіл, не позбулися залежності від водного середовища або

Розділ 13 ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ § 71. Пам’ять. Види пам’яті Пам’ять є універсальним процесом, завдяки якому ми зберігаємо і в потрібний момент можемо

Розділ 1. РОСЛИНИ Тема 1.БУДОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН § 8. БУДОВА І ФУНКЦІЇ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ Клітинна будова живих організмів. Ви вже знаєте, що живі організми побудовані

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН & 11. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ Ви дізнаєтеся про особливості будови та спосіб життя членистоногих тварин класу Павукоподібні та Його представника

РОЗДІЛ І РОЗМНОЖЕННЯ ТЕМА 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ § 6. МЕТОДИ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Які об’єкти найкращі для генетичних досліджень. Для вивчення генетичного апарату живих істот використовують

ВСТУП §4. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ Пригадайте з курсу природознавства методи вивчення живої природи, прилади, за допомогою яких ви вивчали

Розділ 6 ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ § 29. Ротова порожнина, глотка, стравохід Ротова порожнина (мал. 29.1) – перший відділ травної системи, до якого потрапляє їжа. Тут

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 4. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ 37. Папоротеподібні Дивна в лісі є трава – Не лопух, не кропива. Коли хочуть щастя, влітку

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН & 18. Походження й особливості риб 1. Виникнення щелеп. Підтип Хребетні виник завдяки пристосуванню давніх хордових до вільного плавання. Перевагу при

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Не потрібна солов’ю золотая клітка, краще йому зеленая вітка. Прислів’я &6. ТВАРИНИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ПОШИРЕННЯ Ключові терміни: Первинні багатоклітинні. Справжні

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 4. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ 33. Вищі спорові рослини “Вихід” на суходіл став причиною розвитку вищих рослин. Д. Зеров Чи помічали

Тема 11. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ § 57. Етичне ставлення людини до тварин Проблема стосунків між людиною і тваринами Проблема стосунків між людиною і тваринами

ТЕМА 4 РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН §41. ВОДОРОСТІ Пригадайте, що таке хлоропласти. Яка функція хлоропластів? Які бувають середовища життя рослин? Рослини надзвичайно різноманітні. Залежно від будови їх

Тема 9. ПЛАЗУНИ § 47. Надряд Кільогруді птахи До надряду Кільогруді належать 8600 видів літаючих птахів, які мають такі спільні ознаки: здатність до польоту, наявність

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН &17. РИБИ Пригадайте, що таке хорда. Усі ви пули вислів: “Почувається, як риба у воді”. Так кажуть тому, що риби найкраще

Розділ 3. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ Тема 1. ГРИБИ § 47. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРИБІВ. ЦВІЛЕВІ ГРИБИ Цвілеві гриби поселяються на продуктах харчування, в грунті, на овочах і

Розділ 11 НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ § 58.Регуляція рухової активності Соматична нервова система. Будь-яка діяльність людини супроводжується рухами, що забезпечують переміщення в просторі тіла

Розділ 1 РОСЛИНИ Тема 2. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК РОСЛИН 24. Поширення плодів і насіння Основні поняття: ПЛІД. НАСІНИНА Настане день, обтяжений плодами. Не страшно їм

ТЕМА 5 ГРИБИ §54. ШАПИНКОВІ ГРИБИ Пригадайте, що таке мікориза. Які організми називають сапротрофами? Мал. 219. Шапинкові їстівні гриби, поширені в Україні: 1 – лисичка

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН & 8. Черви як представники тришарових тварин 1. Тришарові тварини. Ви вже знаєте, що тіло кишковопорожнинних складається з двох шарів клітин.

Тема 8. ЗЕМНОВОДНІ Земноводні або амфібії – це перші хребетні тварини, що пристосувалися до життя на суходолі. Предками амфібій були давні кистепері риби, які залишили

ТЕМА 3 РОСЛИНИ §24. ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ Пригадайте, які речовини необхідні для живлення рослин. Які функції кореня? Ми вже згадували, що важливою функцією

РОЗДІЛ II . КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТЕМА 3. КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА – особливості обміну речовин та енергії в клітинах автотрофних і гетеротрофних організмів;

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 6. ПОКРИТОНАСІННІ 46. Родина Пасльонові Печуть мене, варять мене, їдять мене, хвалять мене. Загадка Цікаво знати “У 1521 р. кораблі

Розділ 3 КРОВ І ЛІМФА § 15. Еритроцити Будова і функції еритроцитів. Зрілий еритроцит людини має форму двоввігнутого диска діаметром 7-8 мкм (мал. 15.1). Площа

ТЕМА 4 ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ Різноманітність умов існування нашої Землі не поступається різноманітності самих організмів. Дитяча енциклопедія &58. ОРГАНІЗМИ ТА ЧИННИКИ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ Основні

ТЕМА 3 РОСЛИНИ §26. БУДОВА СТЕБЛА Пригадайте типи тканин у рослин. Що означає висхідний і низхідний рух речовин? Яка внутрішня будова кореня? Які будова та

РОЗДІЛ 1. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ §3. ГАМЕТОГЕНЕЗ І ЗАПЛІДНЕННЯ Які типи запліднення відомі у рослин і тварин? Що таке мітоз і мейоз? Яка

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ §48. ВИДОУТВОРЕННЯ Що таке видоутворення? Видоутворення – Це еволюційний процес виникнення нових видів. На відміну від

Розділ 5. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ Тема 1. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ § 58. ЖИТТЄВІ ФОРМИ РОСЛИН Життєва форма – це система взаємообумовлених пристосувань організму

Розділ 1. РОСЛИНИ Тема 2. РОЗМНОЖЕННЯ Й РОЗВИТОК РОСЛИН § 18. СУЦВІТТЯ Мабуть, ви бачили на клумбах чорнобривці, айстри, жоржини, ромашки. На стеблі таких рослин

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН З пір’я пізнаємо птаха. Латинське прислів’я &30. ПТАХИ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Основне поняття: ПТАХИ Пригадайте! Що таке епідерміс шкіри,

РОЗДІЛ 1. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ §4 . ЕТАПИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМІВ Що таке індивідуальний розвиток? Які етапи індивідуального розвитку відомі у тварин і

РОЗДІЛ І РОЗМНОЖЕННЯ ТЕМА 3. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ § 15. ЧОМУ ВИНИКАЮТЬ МУТАЦІЇ. МУТАГЕНИ Терміни і поняття: мутагенез (експериментальний, спонтанний); мутагени фізичні, хімічні і біологічні; мутації

Розділ 3 Клітинний рівнь організації живої природи Тема 6. Структура клітинного рівня: біомолекули та органели клітин § 35. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ Терміни та

ВСТУП ХТО ТАКІ ТВАРИНИ І ЯК ЇХ ДОСЛІДЖУЮТЬ & 4. ОРГАНИ І СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН Ви дізнаєтеся про те, з яких органів і систем органів

Розділ 1. РОСЛИНИ Тема 2. РОЗМНОЖЕННЯ Й РОЗВИТОК РОСЛИН § 20. ПЛОДИ Щоосені нашу увагу привертають різноманітні плоди. Це рум’яні яблука, грона винограду, соковиті кавуни,

ТЕМА 2 ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ §16. ОДНОКЛІТИННІ ГРИБИ – ДРІЖДЖІ Пригадайте будову та функції клітинної оболонки в клітин рослин. Що таке біотехнологія? Які

Розділ 1. РОСЛИНИ Тема 2. РОЗМНОЖЕННЯ Й РОЗВИТОК РОСЛИН § 16. НЕСТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН Завдяки розмноженню рослини здатні відтворювати собі подібних, що забезпечує існування виду

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ § 50. БІОГЕОЦЕНОЗ СЕРЕДОВИЩЕ ЕВОЛЮЦІЇ Які є рівні організації живої матерії? Чому популяцію вважають елементарною одиницею

Тема 3. КВІТКОВА РОСЛИНА §26. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ПАГОНА Цей параграф пояснює особливості будови та розетку пагона як надземного органа рослини, функції і тили бруньок,

Тема 10. ССАВЦІ § 55. Плацентарні ссавці. Ряд Примати. Ряд Примати (від лат. прима – mес – першість) об’єднує найрозумніших ссавців, які, на перший погляд,

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 3. ВОДОРОСТІ 30. Бурі водорості Бурий колір талому водоростей – це пристосування до фотосинтезу на середніх глибинах. Основне поняття:БУРІ ВОДОРОСТІ

Розділ 3. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ Тема 11. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ § 56. Охорона тваринного світу Як же ми можемо зберегти той світ, у

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН &34. ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН ЯКИЙ ТИП ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ ХАРАКТЕРНИЙ ДЛЯ ХОРДОВИХ ТВАРИН? Усім хордовим тваринам притаманний внутрішній скелет, що

Розділ 4. БАКТЕРІЇ Тема 9. БАКТЕРІЇ 59. Ціанобактерії (синьо-зелені водорості) Ціанобактерії – найдавніші істоти, що прокладали шлях життю на Землі. Коли неподалік Ісландії внаслідок виверження

ВСТУП § 3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У БІОЛОГІЇ. ЗНАЧЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА Пригадайте: за допомогою яких методів досліджують одноклітинні організми? –

Тема 5. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ § 23. Розмноження і розвиток комах Статеві органи самок комах представлені парою яєчників. Від кожного яєчника відходить по одному яйцепроводу. Яйцепроводи

Розділ 1. РОСЛИНИ Тема 1.БУДОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН § 11. ВНУТРІШНЯ БУДОВА КОРЕНЯ Корінь, як і решта органів рослини, має клітинну будову. За особливостями будови та

РОЗДІЛ ІІІ ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ТЕМА 1. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ § 42. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ ТА її ЗАКОНОМІРНОСТІ Терміни і поняття: філогенетика; дивергенція; монофілія; паралелізми; конвергенція;

ВСТУП ХТО ТАКІ ТВАРИНИ І ЯК ЇХ ДОСЛІДЖУЮТЬ & 2. БУДОВА КЛІТИН У ТВАРИН Ви дізнаєтеся про особливості будови клітин у тварин, чим клітини тварин

МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ Спостереження – цілеспрямоване й організоване дослідження об’єктів або явищ для точного й повного виявлення їхніх

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН & 24. ТИП ХОРДОВІ. КЛАС ССАВЦІ Ви дізнаєтеся про загальні особливості представників класу Ссавці, про будову і спосіб життя представника цього

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 6. ПОКРИТОНАСІННІ 50. Родина Тонконогові, або Злакові Колос стиглий, золотом налитий, Хилиться додолу у полях. Викохає колос сонце літом –

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Тема 9. ПТАХИ § 47. Значення птахів. Охорона птахів Чорний лелека – рідкісний вид, занесений до Червоної книги України Можна підрахувати,

Тема 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН & 39. Опора 1. М’яка опора. Ви вже знаєте про кілька систем органів. Усі вони розміщуються в тілі, яке не

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Ссавці – це “молочні брати” людини. Дитяча енциклопедія &33. ССАВЦІ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ Ключові терміни: ЗУБИ. МАТКА. ПЛАЦЕНТА. ПЕРШОЗВІРІ. НИЖЧІ

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН &30. ДИХАННЯ ТА ГАЗООБМІН У ТВАРИН Пригадайте, який процес називають диханням. Яке його біологічне значення? Які функції мітохондрій у клітині?

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН &42. ПЕРІОДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ТВАРИН Пригадайте, яких ви знаєте тварин-довгожителів. ЯКОЮ МОЖЕ БУТИ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ БАГАТОКЛІТИННИХ ТВАРИН? – У

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 6. ПОКРИТОНАСІННІ 42. Класифікація покритонасінних Класифікація в біології – це розподіл живих організмів за певного системою підлеглих груп – таксонів.

РОЗДІЛ II . КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТЕМА 2. ЦИТОПЛАЗМА КЛІТИН – будова і функції цитоплазми; – будова та функції одномембранних і двомембранних органел; –

Розділ 1 Загальна характеристика живої природи Тема 1 Біологія – наука про життя § 3. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ Терміни та поняття: концепція креаціонізму, палеонтологія, трансформізм,

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 6. ПОКРИТОНАСІННІ 51. Значення покритонасінних Мідь і граніт, земля і океани Не вистоять під натиском часу, Тож як твою оборонить

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН & 13. Клас Комахи 1. Походження комах. Найчисленнішою групою земних організмів є клас Комахи (рис. 1.2). Ще недавно вчені вважали, що

ВСТУП § 2 . РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ Пригадайте:які ознаки притаманні рослинам, грибам, бактеріям і тваринам? Що таке подразливість? Які організми називають еукаріотами та прокаріотами? Що

Тема 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ §17. ОДНОКЛІТИННІ ВОДОРОСТІ Мова піде про організми, які живляться як рослини, але складаються лише з однієї клітини. Що

РОЗДІЛ ІІ НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТЕМА 1. ПОПУЛЯЦІЯ. ЕКОСИСТЕМА. БІОСФЕРА §31. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНУ СИСТЕМУ Терміни і поняття: екосистема; продуценти; консументи; редуценти; біоценоз; біотоп;

РОЗДІЛ. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТЕМА 1. НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ОРГАНІЗМІВ § 6. ФУНКЦІЇ ВОДИ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМІВ Пригадайте: яка будова молекули води? Як відбувається водно-сольовий

ДОДАТКИ Додаток 1 МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ Навчаємося пізнавати Науковий опис – фіксування певними спocoбами суттєвих ознак об’єкта, явища або результатів

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 6. ПОКРИТОНАСІННІ 45. Родина Бобові У плоді сиділи п’ять горошин; вони були зелені, плід також зелений, от вони і думали,

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Ноги – всьому голова. Дитяча енциклопедія &14. РАКОПОДІБНІ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ Ключові терміни: Нижчі ракоподібні. Вищі ракоподібні Пригадайте! Які ознаки

Розділ 13 ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ § 74.Уроджена і набута поведінка людини Задоволення будь-якої потреби вимагає від організму активного пристосування до навколишнього середовища, тобто

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 6. ПОКРИТОНАСІННІ 47. Родина Айстрові, або Складноцвіті Опівночі айстри в саду Розцвіли… Умились росою, вінки одягли, І стали рожевого ранку

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Тема 7. ЗЕМНОВОДНІ § 40. Різноманітність та значення земноводних Незграбні земноводні – де першопроходці серед хребетних, які освоїли суходіл, спираючись на

Розділ 14 СВІДОМІСТЬ І МИСЛЕННЯ § 81. Здібності і обдарованість Здібності і їх розвиток. Різницю в досягненнях людей, які перебувають у тих самих умовах і

РОЗДІЛ 1. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ ПРО ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ З ЦЬОГО РОЗДІЛУ Однією з універсальних властивостей живих організмів є здатність до розмноження, завдяки

ТЕМА 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН Скільки існує людство, стільки воно задумується над поведінкою тварин. І. Акімушкін &47. ПОВЕДІНКА ТВАРИН Основне поняття: ПОВЕДІНКА ТВАРИН Пригадайте! Що таке

ВСТУП & 4. Еволюція тварин 1. Пристосованість тварин до середовища. Повернімося до нашого уявного ставка (див. форзац 1). Шуліка летить над водою, окунь очікує на

ТЕМА 4 ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ Між організмами та навколишнім середовищем існують тісні взаємовідносини, взаємозалежності та взаємовпливи, які забезпечують їхню єдність. Закон єдності організму й

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Тема 10. ССАВЦІ § 52. Різноманітність плацентарних ссавців Ці тварини настільки цікаві, що важко віддати перевагу конкретному виду. Чим більше ми

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Тема 10. ССАВЦІ § 51. Різноманітність ссавців Дивовижний світ тварин завжди зачаровував своїм різноманіттям не тільки дослідників, але й людей звичайних,

Тема 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН & 40. Рух 1. Рухи м’якотілих безхребетних. Ви пам’ятаєте (рис. 1.1, с. 5), що рухливість є характерною ознакою тварин. Щоб

ТЕМА 2 ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ §14. ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНОПОДІБНІ ОРГАНІЗМИ – ЗБУДНИКИ ХВОРОБ ЛЮДИНИ Пригадайте функції мітохондрій. Що таке циста? Ви вже ознайомилися з

РОЗДІЛ 1. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ § 6. ПІСЛЯЗАРОДКОВИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН. РІСТ І РЕГЕНЕРАЦІЯ ОРГАНІЗМІВ Які існують типи післязародкового розвитку тварин? Як відбувається післязародковий

РОЗДІЛ 1. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТЕМА 2. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ § 10 . ФУНКЦІЇ БІЛКІВ Пригадайте: що ви знаєте про органели, ендосперм, хромосоми, антитіла та

Розділ 3 КРОВ І ЛІМФА § 19. Внутрішнє середовище організму і гомеостаз Складові внутрішнього середовища організму. Більшість клітин організму людини функціонує в рідкому середовищі. Воно

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН & 39. ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ Ви дізнаєтеся про тe, які

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН &10. ПАВУКОПОДІБНІ Пригадайте ознаки, притаманні членистоногом. Ще однією групою членистоногих є павукоподібні. На відміну від ракоподібних, вони не мають жодної пари

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Тема 5. МОЛЮСКИ § 29. Клас Двостулкові молюски Краса перлин хвилювала людей з давніх давен. Вважали, що перли утворюються в черепашках

ТЕМА 4 РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН §46. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОСЛИНИ Пригадайте, що таке фотосинтез. Які типи плодів ви знаєте? До квіткових рослин належать усі сільськогосподарські рослини. Вони забезпечують

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 3. ВІДДІЛ ГОЛОНАСІННІ § 41. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН КЛАСУ ОДНОДОЛЬНІ Рослини класу Однодольні об’єднують понад 60 тисяч видів. Серед них велика

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН &6. КИШКОВОПОРОЖНИННІ Пригадайте, які вакуолі називають травними. Яким організмам вони притаманні? Які особливості будови губок? ЯКІ ХАРАКТЕРНІ РИСИ КИШКОВОПОРОЖНИННИХ? На відміну

ПІСЛЯМОВА Єдність живої природи 1. Функції тварин у біосфері. Ви закінчуєте вивчення курсу зоології. Однак ви не закінчуєте вивчення предмета біологія. На початку курсу ми

РОЗДІЛ І РОЗМНОЖЕННЯ ТЕМА 1. РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ § 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ СТАТЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ Терміни і поняття: амфіміксис; автоміксис; чиста лінія; партеногенез; апоміксис; гіногенез. Який тип

Page 1 of 41234