Біологія

now browsing by category

 

ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА

Запилення

ПЛАУНИ, ХВОЩІ, ПАПОРОТІ

ПОВЕДІНКА ТВАРИН Й ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ. ВРОДЖЕНЕ І НАБУТЕ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКИ

РОЗВИТОК ТВАРИН

СИНТЕТИЧНА ГІПОТЕЗА ЕВОЛЮЦІЇ

Розмноження кісткових риб. Поведінка та сезонні явища у житті риб

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН КЛАСУ ДВОДОЛЬНІ. РОДИНИ РОЗОВІ, ХРЕСТОЦВІТІ, ПАСЛЬОНОВІ

КЛІТИНА

Особливості будови та життєдіяльності земноводних

Відповідь рослин на подразнення

БУДОВА КОМАХ

РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ

Функції й будова опорно-рухової системи

Функціональні стани організму людини. Біоритми

Тип Круглі черви

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРИТОНАСІННИХ

ЛИШАЙНИКИ

Органи та системи органів

ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИТОПЛАЗМИ КЛІТИНИ

ВИДІЛЕННЯ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ. ФОРМИ ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН. ОРГАНИ ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН

Словник основних понять

Клас Амфібії

Хрящові риби

Спосіб життя і зовнішня будова ссавців

Клітина рослин

Сезонні перельоти і міграції птахів

ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ

РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН. НЕРВОВА СИСТЕМА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК У РІЗНИХ ТВАРИН

Розмноження та розвиток

ЧЛЕНИСТОНОГІ

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В БІОГЕОЦЕНОЗАХ

НАДМЕМБРАННІ І ПІДМЕМБРАННІ КОМПЛЕКСИ КЛІТИН

ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ

КРОВ, її ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН

КОМАХИ, ЇХ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ОСНОВНІ РОЗДІЛИ БІОЛОГІЇ

Підтип Хребетні. Клас Хрящові риби: спосіб життя, будова тіла, скелет і системи внутрішніх органів

Родина Цибулеві

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОСЛИНИ КЛАСУ ОДНОДОЛЬНІ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПЛОДІВ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИН

ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЛИСТКА

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ

РОЗВИТОК ДАРВІНІЗМУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX

АМФІБІЇ

ШАПКОВІ ГРИБИ

Імунітет. Види імунітету

ОСНОВНІ ЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ МЕЗОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ

ГЕНЕТИКА. МЕТОДИ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вивчення поведінки тварин

ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

Особливості життєдіяльності птахів

Гідра

Запліднення. Від чого залежить стать дитини? Ембріональний розвиток

ВИДІЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

Вільноживучі найпростіші

Слухова сенсорна система

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Будова й різноманітність квіток

ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ТВАРИН

ПРИСТОСУВАННЯ ДО АКТИВНОГО ЗАХИСТУ ТА НАПАДУ

Різноманітність тварин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРІЙ

БІОЦЕНОЗ І ЙОГО СТРУКТУРА

РІЗНОМАНІТНІСТЬ КЛІТИН БАГАТОКЛІТИННОГО ОРГАНІЗМУ

Клас Малощетинкові черви. Клас П”явки

Мозок і психіка. Види психічних процесів

Міні-проекти

Клас Рептилії

Пам’ять. Види пам’яті

БУДОВА І ФУНКЦІЇ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ

МЕТОДИ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

КВІТКА ЯК ОРГАН СТАТЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН. БУДОВА І РІЗНОМАНІТНІСТЬ КВІТОК

Ротова порожнина, глотка, стравохід

Папоротеподібні

Походження й особливості риб

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ

ТВАРИНИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ПОШИРЕННЯ

МІКРОСКОП ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИНИ: ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ

Вищі спорові рослини

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН КЛАСУ ДВОДОЛЬНІ. РОДИНИ БОБОВІ ТА СКЛАДНОЦВІТІ

Етичне ставлення людини до тварин

ВОДОРОСТІ

Надряд Кільогруді птахи

Екологія тварин. Розміщення тварин на поверхні Землі

РИБИ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРИБІВ. ЦВІЛЕВІ ГРИБИ

Регуляція рухової активності

ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЗНАЧЕННЯ БАКТЕРІЙ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Поширення плодів і насіння

ШАПИНКОВІ ГРИБИ

Черви як представники тришарових тварин

Спосіб життя і будова тіла земноводних

ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ

КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. МІТОЗ