ТЕМА 1 КЛІТИНИ §8. ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА Пригадайте основні положення клітинної теорії. Які органічні речовини ви знаєте? Ви вже знаєте, що всі організми

Розділ 1 РОСЛИНИ Тема 2. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК РОСЛИН 20. Запилення До запашних квіток багато бджіл летить, до вченої людини багато людей за порадою йде.

ТЕМА 4 РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН §43. ПЛАУНИ, ХВОЩІ, ПАПОРОТІ Пригадайте, що таке кореневище, додаткові корені, ризоїди, статеве та нестатеве покоління. У чому полягають особливості плаунів? Плауни

ТЕМА 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН Розвиток поведінки – це результат взаємодії генотипу й середовища. З підручника &52. ПОВЕДІНКА ТВАРИН Й ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК Основні поняття: ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА.

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН &41. РОЗВИТОК ТВАРИН Пригадайте, який тип розвитку називають прямим, а який – непрямий. Що таке зигота? ЩО ТАКЕ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК?

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ §45. СИНТЕТИЧНА ГІПОТЕЗА ЕВОЛЮЦІЇ Що зумовило кризу дарвінізму на початку XX століття? Ще за життя самого

ТЕМА 1 КЛІТИНИ Чому клітину вважають одиницею будови організмів? За допомогою яких методів досліджують клітини? Які основні функції клітини? Які складові клітини допомагають їй виконувати

Розділ 1 РОСЛИНИ Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 15. Відповідь рослин на подразнення Основне поняття: ПОДРАЗЛИВІСТЬ Ми маємо зробити висновок, що якщо проростки освітлюються збоку,

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН &11. БУДОВА КОМАХ Пригадайте, які покриви властиві членистоногим. Які функції жирового тіла? Яке будова складного ока? З різноманітними комахами: жуками, мухами,

Тема 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН §46. РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ Ви дізнаєтеся про те, що таке рослинне угруповання і які їхні основні типи. Де ростуть підсніжним? Чи є

Розділ 13 ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ § 68. Функціональні стани організму людини. Біоритми Регуляція функціональних станів організму. Ви, безумовно, помічали, як змінюється ваша активність

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Тема 3. ТРИШАРОВІ ТВАРИНИ. ЧЕРВИ. §17. Тип Круглі черви Учені вважають, що на Землі існує близько 1 млн видів круглих червів,

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН Тема 3. ВІДДІЛ ГОЛОНАСІННІ § 38. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРИТОНАСІННИХ Поширення. У сучасній флорі відділ Покритонасінні найбільший не лише за чисельністю видів,

Розділ 3. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ Тема 2. ЛИШАЙНИКИ § 51. ЛИШАЙНИКИ Відомий учений К. А. Тимірязєв наприкінці XIX століття назвав лишайники “рослинами-сфінксами”, що у перекладі

Розділ 1. ТВАРИНИ Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН § 4. Органи та системи органів Яка армія найбільш дисциплінована і боєздатна? Гадаю, що це організм.

Page 1 of 4012345678910...203040...Last »