Узагальнення теми “Вступ”>”

ВСТУП

Будь-яка тварина – це багатовіковий витвір еволюції, і кожна тварина мaє однакове з нами право жити і виконувати певну роль у взаємопов’язаному світі.

О. Скарлатто

Узагальнення теми “Вступ”

ТВАРИНИ – це клітинні ядерні організми, найхарактернішими ознаками яких є гетеротрофне живлення й активний спосіб життя.

Нині описано близько 2 млн. видів, але вчені вважають, що насправді нашу планету населяє близько 5 млн. видів.

Порівняльна таблиця 2. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ Й ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН У ПОРІВНЯННІ

З РОСЛИНАМИ ТА ГРИБАМИ

Ознака

Тварини

Гриби

Рослини

Особливості будови

Клітина

Відсутність пластид

Відсутність жорсткої клітинної стінки

Вакуолі дрібні

Запасання глікогену

Відсутність пластид

Наявність жорстко”клітинної стінки

Вакуолі дрібні

Запасання глікогену

Наявність пластид

Наявність жорсткої клітинної стінки

Вакуолі великі

Запасання крохмалю

Тканини

Епітеліальні, сполучні, м’язові й нервова

Немає

Твірні,

покривні, провідні, основні

Органи

Органи травлення, дихання, кровообігу, виділення, руху, розмноження, чуття

Немає

Вегетативні

Генеративні

Системи

Органів

Опорно-рухова, травка, дихальна, кровоносна, видільна, нервова, ендокринна, покривна, статева

Немає

Надземна

Підземна

Особливості ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Живлення

Гетеротрофне

Гетеротрофне

Автотрофне

Транспорт речовин

Здійснюється рідинами тіла й кровоносною системою

Нитками грибниці

За допомогою містків між клітинами і провідними тканинами

Виділення

За участю органів виділення

Через поверхню тіла

Клітинами тіла

Рух

Активний

Відсутнє активне переміщення

Здебільшого прикріплений спосіб життя

Подразливість

У вигляді рухових реакцій

У вигляді ростових реакцій

У вигляді ростових реакцій

Ріст

Обмежений

Необмежений

Необмежений

Завдяки особливостям будови й життєдіяльності тварини є найчисельнішою та найрізноманітнішою групою організмів нашої Землі. Вони є мешканцями усіх земних екосистем (лісів, озер, боліт тощо) і відіграють важливу роль у їх виникненні та регуляції існування. Тварини забезпечують їжею, сировиною, ліками й саму людину. Тому знання будови, життєдіяльності, поширення, різноманітності, історичного розвитку цих істот є необхідною складовою світогляду кожної людини. У цьому нам допомагає наука про тварин – ЗООЛОГІЯ.

Самоконтроль знань

Тест-конструювання 1. “ВСТУП”

І. Виберіть одну правильну відповідь серед запропонованих:

1. Назвіть середовище існування вивірки лісовод

С наземно-повітряне

Т водне

Р грунтове

2. Який прояв життєдіяльності не властивий для кита синього?

Н обмежений pіст

Т автотрофне живлення

В аеробне дихання

3. Виберіть ознаку, характерну для клітин багатоніжки рожевої:

Д наявність пластид

Ж клітинна стінка

Е включення з глікогену

4. Якої тканини немає в організмі тигра бенгальського?

А епітеліальної

Б сполучної

В м’язової

Г провідної

5. Який Із названих організмів має як серце, легені та нирки?

Л магнолія

Н кишкова паличка

М аспергіл

О саламандра

6. Яка система здійснює транспорт речовин у тілі елізії зеленовухої?

Д дихальна

3 кровоносна

Є видільна

Ж травна

7. Виберіть ознаку, яка є однаковою для клітин оси алаптус і клітин синього кита:

А мітохондрії

Б хлоропласти

В клітинна стінка

Г лейкопласти

8. Назвіть відмінну ознаку слона Індійського від білого гриба:

А локомоція

Б аеробне дихання

В обмежений ріст

Г запасання глікогену

9. Чим гетеротрофне живлення хруща травневого відрізняється від автотрофного живлення ліщини?

М джерелом енергії є світло

Т джерелом енергії є неорганічні речовини

С власні органічні речовини утворюються з неорганічних

Р власні органічні речовини утворюються з готових органічних

II. Сконструюйте правильну відповідь

10. Отримайте Із правильних варіантів відповідей на завдання 1 -9 відповідь на запитання про те. як називається динозавр, зображений на малюнку:

 Узагальнення теми Вступ>

 Узагальнення теми Вступ>

11. З допомогою букв запишіть правильну послідовність поданих нижче рівнів організації життя і отримаєте назву тварин (іл.), які накопичують у своєму тілі золото, ванадій, тітан та ін: а – молекулярний; д – рівень систем органів; и – рівень органів; і – організмовий; ї – популяційно-видовий; с – клітинний: ц – тканинний.

 Узагальнення теми Вступ>

12. Співвіднесіть назви частин клітини із їхніми функціями і сконструюйте відповідь на запитання про те, як називається молода тварина, зображена на фотографи елементи будови клітини: 1 – мітохондрії; 2 – клітинний центр; 3 – ядро; 4 – лізосоми: 5 – ендоплазматична сітка.

 Узагальнення теми Вступ>

 Узагальнення теми Вступ>

Функції елементів будови:

А – збереження спадкової інформації; і – розщеплення складних речовин на прості; р – транспорт речовин в клітині; т – клітинне дихання; п – участь у поділі клітин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Узагальнення теми “Вступ”>” - Біологія


Узагальнення теми “Вступ”>”