Зоологія

ВСТУП

§ 1. Зоологія – наука про тварин

Якщо ви забули

Біологія – комплекс наук про живу природу. Усі живі організми в біології належать до п’яти царств: Віра, Дроб’янки, Рослини, Гриби і Тварини.

Ви неодноразово бували в зоопарку і дивилися телепередачі про тварин. Про що ж нове у світі тварин нам належить дізнатися сьогодні? Ми навчимося ставити складні запитання та відповідати на них. Чи можна стверджувати, що тварини та рослини дуже схожі? Чи можна сказати, що тварини та рослини мають багато відмінностей? Два запитання

– одна відповідь: “Так!” А чому людина належить до царства Тварин? Відповідь за вами.

Що вивчає зоологія?

Серед жителів планети налічують близько 2 млн видів тварин – значно більше, ніж рослин. Наука, яка їх вивчає, входить до складу біології і називається зоологією (від грец. “зоон” – тварина, “логос” – наука). Що вивчає зоологія? Ця наука вивчає будову та життєдіяльність тварин, їхній історичний та індивідуальний розвиток, класифікацію тварин, їхні взаємозв’язки з навколишнім середовищем і закономірності поширення на планеті.

До XIX століття зоологи в основному

займалися вивченням зовнішньої та внутрішньої будови тварин. Відомостей накопичилося так багато, що поступово від зоології відгалузилися наукові дисципліни, які вивчали окремі групи тварин: ентомологія – комах, іхтіологія – риб, орнітологія – птахів тощо.

Зоологів дедалі більше цікавили питання, пов’язані із закономірностями розвитку, поширення, розселення й поведінки тварин. У результаті цього в сучасній зоології виділилися морфологія (наука про будову організму й органів); фізіологія (наука про роботу органів і їхніх систем); зоогеографія (наука про закономірності розселення тварин), етологія (наука про поведінку); палеозоологія (наука про прадавніх, вимерлих тварин), систематика (наука про класифікацію тварин) та інші науки.

Особливості тварин

Тварини, так само як і представники царств Рослини, Гриби, Дроб’янки, мають усі ознаки живих організмів. їм властиві обмін речовин (живлення, дихання, виділення), ріст, розвиток, рух, розмноження та подразливість. Організми тварин складаються з клітин.

 Зоологія

Об’єктом вивчення палезоології, яка відділилась від палеонтології, є викопні рештки тварин і сліди їхньої діяльності. Однією з найцікавіших загадок залишається досить швидке масове знищення динозаврів які панували на планеті близько 300 млн років тому.

Якщо ви забули

Еволюція – процес історичного розвитку організмів.

У чому ж причина такої принципової подібності живих істот на нашій планеті? У спільному походженні.

За тривалий час еволюції між представниками різних царств не тільки збереглася подібність, але й накопичилися істотні відмінності. Це дало змогу живим організмам добре пристосуватися до середовища існування. Які ж особливості мають тварини, на відміну від інших живих організмів?

– Уявіть тигра, який накидається на свою жертву; корову, що мирно жує траву; паразитичного черв’яка, який поглинає поживні речовини всією поверхнею тіла… Нічого спільного. Але тільки на перший погляд. Ці тварини, як і більшість інших, живляться готовими органічними речовинами. Вони гетеротрофи! А рослини – автотрофи. У результаті фотосинтезу вони самостійно утворюють органічні речовини у своєму тілі. Це основна відмінність тварин від рослин. Гетеротрофами також є більшість дроб’янок, деякі рослини-паразити та всі гриби.

– На відміну від рослин, грибів і багатьох бактерій, більшість тварин здатна самостійно пересуватися. Включаємо уяву і спостерігаємо гепарда, котрий, переслідуючи здобич, розвиває швидкість до 120 км/год; шуліку, який ширяє в небі; дельфіна, що вистрибує з води. Так, тварини здатні самостійно пересуватися в певному середовищі! В процесі еволюції у них з’явилися спеціальні органи руху:

– Клітини тварин відрізняються від клітин рослин, грибів і дроб’янок. Найголовніші відмінності – це відсутність твердої целюлозної клітинної оболонки, пластид і вакуолей з клітинним соком.

– Організми більшості тварин, на відміну від рослин, грибів і бактерій, мають системи органів (дихальна, кровоносна, нервова тощо), які забезпечують ефективніший обмін речовин.

– Тіла тварин компактні, що забезпечує збереження

Енергії під час пересування, а тіла рослин розгалужені.

– Рослини здатні до необмеженого росту впродовж свого життя, у більшості тварин ріст обмежений. Вони ростуть лише певний час і до певних розмірів.

– Тіла тварин, на відміну від рослин, симетричні.

 Зоологія

Сайга відома як тварина, що здатна швидко переміщуватися суходолом. Вона має дуже сильні кінцівки і спирається на один палець, що вкритий роговим чохлом – копитом

 Зоологія

Королівський орел – один із найбільших птахів на Землі. Завдяки сильним крилам, він може підніматися на висоту понад 2 км

 Зоологія

Дельфін. Вони є вправними плавцями і здатні долати тисячі кілометрів завдяки активному руху

 Зоологія

Двосторонню симетрію можна спостерігати в багатьох ссавців і риб. І білий ведмідь (а), і риба (б) мають симетричні боки, мають спинний і черевний бік, передній і задній кінець тіла

 Зоологія

Променева симетрія характерна для тварин, які ведуть малорухливий спосіб життя (а) медуза, (б) актинія крила у птахів, плавці у дельфінів, бігальні кінцівки у гепардів тощо.

Ви, напевно, помічали, що лівий бік вашого тіла симетричний правому, тобто, тіло людини має двосторонню симетрію. Такий тип симетрії характерний для комах, риб, птахів, ссавців і багатьох інших тварин. При цьому через тіло тварини можна провести тільки одну площину симетрії і отримати дві “дзеркальні” половини.

Тварини, які ведуть малорухливий спосіб життя (прикріплені до скель подібно до коралів, повільно пересуваються подібно до медуз тощо), мають інший тип симетрії. Скільки площин симетрії можна провести через тіло медузи? Безліч. Якщо поглянути на цю “картину” зверху, то площини симетрії нагадують промені або радіуси, що виходять з однієї точки. Тому такий тип симетрії називають променевою, або радіальною.

Запам’ятайте найважливіше

Зоологія – система біологічних наук, які вивчають будову та життєдіяльність тварин, їхній історичний та індивідуальний розвиток, класифікацію, взаємозв’язки з навколишнім середовищем і закономірності поширення на нашій планеті.

Тваринам властиві обмін речовин, ріст, розвиток, рух, розмноження та подразливість, клітинна будова. У цьому виявляється подібність тварин до інших організмів. Мають вони й особливості: більшість тварин гетеротрофи, їхні клітини не мають твердої оболонки, їхні органи об’єднані в системи. Тварини, як правило, здатні самостійно пересуватися, їхній ріст обмежений, а тіло компактне і має симетрію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Зоологія - Біологія


Зоологія