Класифікація покритонасінних

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Тема 6. ПОКРИТОНАСІННІ

42. Класифікація покритонасінних

Класифікація в біології – це розподіл живих організмів за певного системою підлеглих груп – таксонів.

Біологічний словник

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Відділ Покритонасінні належить до царства Рослини. Його поділяють на два класи:

Дводольні й Однодольні. Ці назви існують із глибокої давнини, хоча нині й не відповідають вимогам науки систематики. Поділ покритонасінних на два класи базується на основі сукупності ознак: 1) будова квітки:

2) тип і будова насінини та плоду; 3) будова вегетативних органів; 4) внутрішня будова тощо (іл. 42.1).

Найзагальнішими ознаками рослин, які відносять до класу Дводольні, є: стрижнева коренева система; листки прості та складні, переважно із сітчастим жилкуванням; чотири – або п’ятичленні квітки; насінина з двома сім’ядолями тощо. Серед дводольних велика різноманітність дерев (наприклад дуб, верба, яблуня, вишня), кущів (наприклад смородина, калина, шипшина) і трав (пшениця, конюшина, м’ята тощо), які живуть у різних умовах. До дводольних належать більшість плодових, ягідних, овочевих, олійних, декоративних,

лікарських рослин тощо.

 Класифікація покритонасінних

Іл. 42.1 Дводольна (1 – мишачий горошок) й однодольна (2 – рябчик шаховий) рослини

Рослини класу Однодольні мають мичкувату кореневу систему, прості листки, паралельне чи дугове жилкування; тричленні квітки; насінину з однією сім’ядолею тощо. Переважна більшість однодольних – трав’янисті рослини, які добре переносять несприятливі умови існування. Клас Однодольні включає багато важливих сільськогосподарських рослин: злакові (наприклад пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, рис), овочеві (наприклад спаржа, цибуля, часник), декоративні (лілії, тюльпани, гіацинти) тощо.

 Класифікація покритонасінних

Іл. 42.2 Однодольна рослина вороняче око

ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕМИ

Чи можна за однією ознакою визначити належність рослини до того чи іншого класу?

В основу класифікації покритонасінних покладено особливості будови квітки, суцвіть і плодів, кількість сім’ядолей у насінині, тип кореневої системи, особливості будови листків і стебла тощо. Велике значення для класифікації має будова оцвітини, тичинок, маточок. Проте не існує жодної ознаки, за якою можна було б чітко вказати належність рослини до одного з класів. Серед дводольних є рослини з ознаками однодольних (наприклад подорожник із дуговим жилкуванням листків), і, навпаки, серед однодольних є рослини з ознаками дводольних (наприклад вороняче око із сітчастим жилкуванням листків) (іл. 42.2). Отже, віднести рослину до кожного з класів можна лише за певною сукупністю ознак.

 Класифікація покритонасінних

Іл. 42.3 Ознаки дводольної рослини

Які найхарактерніші ознаки рослин класу Дводольні?

У насінині дводольних є два зародкових листки – сім’ядолі. У них містяться запасні поживні речовини, які проросток використовує під час розвитку. У дводольних зазвичай розвинена стрижнева коренева система. Це пояснюється тим, що головний корінь, який утворюється із зародкового кореня, живе тривалий час. Більшість дводольних у стеблах і коренях мають бічну твірну тканину – камбій, яка забезпечує ріст цих органів у товщину. Листки дводольних бувають простими або складними, мають звичайно сітчасте жилкування. Основне число частин квітки здебільшого дорівнює чи кратне 5, рідше 4 (іл. 42.3). До класу Дводольні відносять близько 2/3 видів покритонасінних, які об’єднують у 429 родин, з яких в Україні є представники близько 180. Найпоширенішими в природі чи в культурі в нашій країні є представники родин Лататтєві, Жовтецеві, Кактусові, Букові, Березові, Гарбузові, Капустяні, Розові, Бобові, Селерові, Пасльонові, Айстрові тощо.

Які ознаки є загальними для класу Однодольні?

У насінині однодольних є один зародковий листок. Проте в ньому немає поживних речовин. Ця сім’ядоля, яку називають щитком, виконує функцію всмоктування поживних речовин із запасальної тканини насінини – ендосперму. Головний корінь у них відмирає рано, замість нього розвиваються додаткові корені, з яких формується мичкувата коренева система. Камбій у них відсутній, тому потовщення вегетативних органів обмежене. Листки прості, як правило, мають дугове чи паралельне жилкування (іл. 42.4). До класу Однодольні відносять близько 1/3 видів покритонасінних, які об’єднують у 104 родини. Загальні уявлення про цей клас дають родини Лілійні, Цибулеві, Зозулинцеві, Осокові, Злакові, Пальмові, Ряскові тощо.

 Класифікація покритонасінних

Іл. 42.4. Ознаки однодольної рослини


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Класифікація покритонасінних - Біологія


Класифікація покритонасінних