ОСНОВНІ ГРУПИ ПОСТІЙНИХ ТКАНИН У РОСЛИН

Тема 3. КВІТКОВА РОСЛИНА

§23. ОСНОВНІ ГРУПИ ПОСТІЙНИХ ТКАНИН У РОСЛИН

Ви дізнаєтеся про основні групи постійних тканин, які забезпечують життєдіяльність рослини.

Чи мають рослини “шкіру”? Як речовини “рухаються” по рослині вгору і вниз; почергово по одній дорозі чи різними шляхами? Чи мають рослини скелет?

Покривні тканини. Молоді пагони та корені рослин вкриті шкірочкою – це покривна тканина, яка складається з одного шару живих клітин, що захищають рослину від несприятливих впливів середовища, забезпечують поглинання

одних речовин і виділення інших (мал, 65. а, б).

У старих стебел і коренів утворюється ще один тип покривної тканини – корок. Він, переважно, складається з декількох шарів відмерлих клітин і виконує захисну функцію (мал. 65, в). Зріз саме через корок зображений на малюнку Роберта Гука – автора терміна “клітина” (мал. З, с. 15).

 ОСНОВНІ ГРУПИ ПОСТІЙНИХ ТКАНИН У РОСЛИН

Мал. 65. Шкірочка пагона (а) та кореня (б), покривна тканина корок (в)

До провідних тканин у рослин належать деревина і луб (мал. 66). До складу деревини входять заповнені водою мертві клітини із потовщеними здерев’янілими (жорсткими) оболонками.

Ділянки оболонок таких клітин, якими вони відділені одна від одної, руйнуються і ці клітини утворюють довгі суцільні трубки – судини. По судинах деревини рослина транспортує воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами у висхідному напрямку – від кореня до листків. Одночасно деревина виконує механічно-опорну функцію.

 ОСНОВНІ ГРУПИ ПОСТІЙНИХ ТКАНИН У РОСЛИН

Мал. 66. Мікрофотографії і схеми будови клітин деревини (а) і лубу (б)

До складу лубу у квіткових рослин входять ситоподібні трубки. Ситоподібна трубка утворена рядом живих клітин, які не мають ядер. Поперечні перетинки між цими клітинами мають вигляд сита завдяки великій кількості дрібних отворів. Життєдіяльність цих клітин забезпечує одна або кілька дрібних клітин-супутників з ядрами. Вони розташовані поруч із ситоподібними трубками. По ситоподібних трубках лубу транспортуються продукти фотосинтезу з органів, де вони утворені або накопичені (переважно з листків), туди, де вони необхідні (переважно в корені, у низхідному напрямку). Разом деревина і луб у рослині зазвичай утворюють провідні пучки (мал. 67).

 ОСНОВНІ ГРУПИ ПОСТІЙНИХ ТКАНИН У РОСЛИН

Мал. 67. Провідний пучок. Схема будови (а), поперечний зріз незафарбованого (б) і зафарбованого (в) провідного пучка. Після фарбування здерев’янілі оболонки мертвих клітин мають червоний колір

 ОСНОВНІ ГРУПИ ПОСТІЙНИХ ТКАНИН У РОСЛИН

Мал. 68. Фотосинтезуюча тканина, в клітинах якої містяться хлоропласти

 ОСНОВНІ ГРУПИ ПОСТІЙНИХ ТКАНИН У РОСЛИН

Мал. 69. Клітина запасаючої тканини бульби картоплі, заповнена крохмальними зернами: мікрофотографія (а) і малюнок (б)

Основні тканини дуже різноманітні. До них належить фотосинтезуюча тканина, клітини якої містять хлоропласти і здатні до фотосинтезу (мал. 68). Вона наявна в усіх частинах пагона, особливо в листках. Безбарвні клітини, у яких відкладається велика кількість органічних речовин (білків, жирів або вуглеводів – переважно крохмалю), складають запасаючу тканину (мал. 69). Вона найчастіше зустрічається в коренях, глибоких шарах стебла, в м’ясистих листках. Механічні тканини (мал. 70) виконують опорну функцію. Механічні тканини, що складаються з живих клітин, надають органам рослини гнучкості та еластичності. З мертвих клітин із сильно потовщеними та жорсткими оболонками утворюється дуже міцна, але ламка механічна тканина. Механічна тканина може знаходитись у будь-якій частині тіла рослини, яка потребує додаткової міцності.

 ОСНОВНІ ГРУПИ ПОСТІЙНИХ ТКАНИН У РОСЛИН

Мал. 70. Механічна тканина: a – складена з живих клітин із нерівномірно потовщеними та еластичними оболонками (поперечний зріз і схема будови); б – пучок мертвих клітин із сильно потовщеними та жорсткими оболонками (поперечний зріз і схема будови)

ВИСНОВКИ

1. Взаємодію рослини із середовищем її існування регулюють покривні тканини.

2. Транспортування речовин рослиною здійснюють провідні тканини.

3. Основні тканини знаходяться між покривними і провідними; до них належать механічна, фотосинтезуюча та запасаюча тканини.

4. Тканини складають органи і забезпечують всі процеси життєдіяльності рослини.

Деревина, луб, судина, ситоподібна трубка, провідний пучок.

1. Яку роль відіграють покривні тканини?

2. У якому напрямку транспортує речовини деревина? А в якому луб?

3. До складу яких тканин входять мертві клітини?

4. У чому полягав різниця в функціях клітин запасаючої і живої механічної тканини?

Установіть відповідність між тканинами та процесами, які вони забезпечують. Запишіть у зошит пари: буква та відповідна цифра.

Тканини Процеси

А Верхівкова твірна тканина

Б Провідна тканина луб

В Основна фотосинтезуюча тканина

Г Бічна твірна тканина

Д Провідна тканина деревина

1 Висхідний транспорт води

2 Низхідний транспорт органічних речовин

3 Фотосинтез

4 Ріст стебла у товщину

5 Ріст кореня вглиб грунту


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОСНОВНІ ГРУПИ ПОСТІЙНИХ ТКАНИН У РОСЛИН - Біологія


ОСНОВНІ ГРУПИ ПОСТІЙНИХ ТКАНИН У РОСЛИН