ПОВЕДІНКА ТВАРИН І РОЗМНОЖЕННЯ

ТЕМА 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Організм, який виживає, але зазнає поразки в розмноженні, володіє нульовою пристосованістю.

Д. Дьюсбері

&53. ПОВЕДІНКА ТВАРИН І РОЗМНОЖЕННЯ

Основне поняття: РЕПРОДУКТИВНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Пригадайте! Що таке розмноження?

Поміркуйте

Різнобарвне та найяскравіше забарвлення в метеликів, коралових риб та птахів. На ілюстрації Ви бачите самця качки-мандаринки. Для чого ж йому така “краса”? А чи сприятиме його вживанню таке помітне яскраве забарвлення?

 ПОВЕДІНКА ТВАРИН І РОЗМНОЖЕННЯ

Іл.

215. Самець качки-мандаринки

ЗМІСТ

Яке значення репродуктивної поведінки тварин?

РЕПРОДУКТИВНА ПОВЕДІНКА – це поведінка особин, спрямована на відтворення собі подібних та існування виду в часі. Пристосованість тварин визначається не лише виживанням особин у тих чи інших умовах середовища, але й їх здатністю давати потомство. Завдяки розмноженню утворюються наступні покоління організмів, які будуть продовжувати існування виду. Основою такої поведінки у тварин є різні інстинкти: статеві, батьківські, материнські тощо. Тому прояви репродуктивної поведінки в багатьох тварин мають видоспецифічний

характер, тобто здійснюється більш або менш однаковим способом всіма тваринами того самого виду. Наприклад, шлюбний танок японських журавлів не переплутаєш із танцями фламінго.

Переважна більшість різноманітних форм репродуктивної поведінки пов’язана із статевим розмноженням, оскільки цей тип розмноження тварин є переважаючим. Тому далі ми можемо користуватися терміном “статева поведінка”, замінивши поняття “репродуктивна поведінка”.

 ПОВЕДІНКА ТВАРИН І РОЗМНОЖЕННЯ

Іл. 216. Шлюбний танок: 1 – журавлів японських: 2 – фламінго

Таблиця 24. ОСНОВНІ ПРОЯВИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

Форма

Поведінки

Знамення

Сезонність

Поведінка, пов’язана з розмноженням у певну пору року, що спричинюється сприятливими кліматичними умовами середовища або достатньою кількістю їжі.

Залицяння

Форма поведінки спрямована на вибір самкою того самця, гени якого найкращі. Крім цього, залицяння змушує самку та самця погоджувати свої дії піц час парування.

Парування

Форма поведінки спрямована на утворення пар організмів протилежної статі для народження та вирощування потомства.

Турбота про потомсто

Поведінка тварин, що забезпечує вигодовування, догляд і захист потомства.

Отже, репродуктивна поведінка тварин має різні прояви, спрямована на розмноження організмів та забезпечення існування виду.

Що спричинює циклічні зміни репродуктивної поведінки тварин?

Найголовнішою та найважливішою ознакою репродуктивної поведінки тварин є її циклічність, тобто повторюваність через певні проміжки часу. Це пов’язано з необхідністю підготовки організмів до розмноження, накопиченням сил та енергії для такого важливого й відповідального періоду як народження й вигодовування здорового потомства. Головна причина циклічності розмноження тварин зумовлена необхідністю пристосувати пов’язані з цим витрати енергії (для залицяння, парування, турботу про нащадків) до найбільш сприятливої пори року із гарними кліматичними умовами, достатньою кількістю їжі та води. Тварини враховують і такі фактори середовища життя, як відсутність хижаків і паразитів. Тому в умовах помірного клімату розмноження більшості тварин зазвичай відбувається навесні та влітку. Є серед тварин і такі, які розмножуються декілька разів на рік (коралові риби) або розмножуються лише один раз у житті (тихоокеанські комахи одноденки, ланцетники, лососі). Тварини, які дозрівають швидко, можуть розмножуватися кілька разів упродовж літа та зберігати статеву активність восени й узимку. У тропічному кліматі циклічність розмноження часто визначається зміною посушливого й дощового сезонів року, оскільки це відзначається на запасах їжі й вологи.

Цикл розмноження в багатьох тварин складається із етапів, яким відповідають певні форми репродуктивної поведінки: залицяння, парування та турбота про нащадків. Початок циклу розмноження і його основні етапи прив’язані до дії чинників середовища, які в різних видів є різними. Але найчастіше циклічність розмноження залежить від довжини світлового дня. Це найбільш стабільна в часі й просторі величина, найбільш сталий чинник зовнішнього середовища, що впродовж мільйонів років невпинно впливає на живу природу. Інші фактори (температура, вологість, тиск тощо) можуть змінюватись упродовж доби чи року. Тривалість дня впливає на нерестові міграції риб, переміщення до водойм амфібій, весняні та осінні перельоти птахів, статеві цикли ссавців тощо.

 ПОВЕДІНКА ТВАРИН І РОЗМНОЖЕННЯ

Iл. 217. Ланцетники – хордові безчерепні тварини, які розмножуються один раз у житті

Репродуктивна поведінка тварин визначається і гормонами, які впливають на активність тварин, діяльність статевих залоз, зміну забарвлення тощо. Гормони можуть визначати й початок самого розмноження. Наприклад, розмноження личинок тритонів чи саламандр залежить від гормонів щитоподібної залози.

Отже, циклічність репродуктивної поведінки тварин залежить від дій певних внутрішніх та зовнішніх чинників.

Яку роль відіграє ритуалізація поведінки тварин?

Ритуалізація поведінки – це процес перетворення окремих поведінкових дій у стійкі елементи поведінки p певною сигнальною функцією. Вона може виражатися демонстративними рухами, позами, мімікою, звуками, запахами та ін., спеціально призначеними для передачі певної інформації. Наприклад, звичайне чищення пір’я в качок перетворилося на легке почісування під час залицяння. Дія, яка раніше була проявом гігієнічної поведінки, змінила своє призначення і стала елементом репродуктивної поведінки.

У багатьох видів самець повинен піднести самці “дарунок” (їжу, щоб вона його не вбила під час парування). Стійкі інстинкти змушують самку павука сприймати самця як жертву. Тому павук підносить їй убиту комаху, яка вгамовує на певний час інстинкти самки й гальмує агресію на появу іншої істоти. Піднесення подарунка перетворилося на ритуал репродуктивної поведінки павуків.

Ритуалами статевої поведінки є й різні форми залицяння у тварин. Основна функція цього прояву статевої поведінки полягає в тому, щоб утихомирити агресію, що виникає з появою на індивідуальній території когось іншого. Шлюбні танці, турнірні бої, демонстрації з розпусканням хвостів чи настовбурченням пір’я колись були руховими реакціями, що перетворилися на ритуальні рухи.

Отже, ритуалізація статевої поведінки позначає поступове перетворення окремих дій поведінки у прояви, спрямовані на пригнічення захисних реакції страху чи агресії, які властиві особинам чоловічої чи жіночої статі.

 ПОВЕДІНКА ТВАРИН І РОЗМНОЖЕННЯ

Iл. 218. Самець павука з “подарунком” для самки

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Міні проект “ЧОМУ МІГРУЮТЬ ТВАРИНИ?”

Що таке міграції? Чому мігрують тварини? Яке значення міграцій у розмноженні тварин? Скористайтеся правилом-орієнтиром (див. додаток на с. 289) і підготуйте міні-проект з теми.

 ПОВЕДІНКА ТВАРИН І РОЗМНОЖЕННЯ

Іл. 219. Приклади міграції тварин

Біологія + Література

…Павич підхопився зі свого місця, набундючився й гордовито посунув уперед.

– Я хочу! – закричав. – Я гідний царського трону! Погляньте лишень на мене! Чи ще в когось є таке чудове, веселкове пір’я?

Підняв павич хвоста, розпустив його, як помело, витяг шию, задер голову з барвистою короною і поважно повернувся кругом, аби всі птахи бачили, який він гарний. І справді, мінився він барвами найчудовіших квітів, небесною блакиттю й морською синявою, наче хто зумисне дібрав їх один до одного. Здавалося, тіло його всипане коштовним камінням, що блискає спалахами незнаних барв під променями сонця. Усіх зачарувала та незвичайна краса. (Езоп, “Павич і Галка”). Чому цей “показ” є ритуалом статевої поведінки павичів?

 ПОВЕДІНКА ТВАРИН І РОЗМНОЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке репродуктивна (статева) поведінка тварин? 2. Назвіть основні прояви статевої поведінки тварин. 3. Яка найголовніша особливість статевої поведінки тварин? 4. Який чинник є основним регулятором статевої поведінки тварин? 5. Що таке ритуалізація поведінки? 6. Наведіть приклади ритуалів у статевій поведінці тварин.

7-9

7. Яке значення репродуктивної поведінки тварин? 8. Що спричинює циклічні зміни статевої поведінки тварин? 9. Яку роль відіграє ритуалізація поведінки тварин?

10-12

10. Опишіть основні прояви репродуктивної поведінки на конкретних прикладах тварин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОВЕДІНКА ТВАРИН І РОЗМНОЖЕННЯ - Біологія


ПОВЕДІНКА ТВАРИН І РОЗМНОЖЕННЯ