ПАПОРОТІ

Тема 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

§41. ПАПОРОТІ

Ви дізнаєтеся про різноманітність папоротей, особливості будови їхніх нестатевих і статевих поколінь та розмноження.

Які бувають папороті і як вони розмножуються? Чи можна знайти квітку папороті?

Папороть складається з пагонів і коренів (мал. 175). Листки більшості папоротей великі і сильно розсічені. Вони, на відміну від листків інших рослин, мають тривалий верхівковий ріст, а тому скручені равликоподібно для захисту верхівкової точки росту. Система водопостачання і регуляції випаровування

папоротей менш ефективна ніж у квіткових рослин, тому вони потребують достатнього зволоження. У сучасних папоротей немає бічних твірних тканин.

 ПАПОРОТІ

Мал. 175. Чоловіча папороть

Папоротей у сучасній флорі Землі близько 10 тис. видів. Особливо багато їх у вологих тропічних країнах. Це дуже різноманітні рослини. В Південній Америці й у Новій Зеландії зростають деревоподібні папороті, які навіть можуть утворювати ліси. Переважно тропічні і субтропічні види можуть бути виткими рослинами і використовувати як опору гілки і стовбури дерев. Деякі папороті оселяються на скелях

або стінах будинків у містах. Але більшість видів зростає у лісах і на луках. Лише небагато видів пристосувались до напівводного або водного способу життя у прісних водоймах.

Поширені в Україні папороті мають кореневища. У частини видів вони вкорочені та майже вертикальні, а листки зібрані у лійкоподібні розетки, що можуть сягати заввишки більш ніж півтора метра (чоловіча папороть (мал. 175), жіноча папороть, страусник (мал. 178,б)). Кореневища інших папоротей горизонтальні та сильно видовжені, листки на них розташовані часто на великій відстані один від одного так, що поодиноко стирчать із землі, як у папороті орляка (мал. 178, a), букової папороті (мал. 178, в), голокучника.

 ПАПОРОТІ

Мал. 176. Розмноження чоловічої папороті

 ПАПОРОТІ

Мал. 177. Заросток чоловічої папороті

На прикладі дуже поширеної чоловічої папороті (щитника чоловічого) зручно розглянути розмноження цих рослин (мал. 176). На нижній поверхні листків дорослих рослин чоловічої папороті помітні групи прикритих плівчастим захисним покривок спорангіїв.

Коли спори чоловічої папороті достигають – спорангій різко розкривається. При цьому мікроскопічні спори викидаються на відстань у декілька сантиметрів. Їх підхоплює вітер і розносить на значну відстань. Щоб прорости, спора повинна потрапити на вологий грунт. Вона дасть початок невеличкій тоненькій зеленій пластинці серцеподібної форми – заростку папороті (мал. 177). З нижнього боку заростку розташовані ризоїди, якими він прикріплюється до грунту і поглинає воду. Заростки чоловічої папороті невеличкі, до півтора сантиметра завдовжки, і недовговічні. Тому їх нелегко знайти у природі, але часом можна побачити на схилах вологих ярів без трав’яного покриву.

На сформованому заростку на нижньому боці розвиваються чоловічі та жіночі статеві органи. У чоловічих статевих органах утворюються численні рухливі чоловічі статеві клітини – сперматозоїди. У кожному жіночому статевому органі розвивається лише одна яйцеклітина. Після дощу або сильної роси між нижньою поверхнею заростку і грунтом виникає тоненька плівочка води. Нею сперматозоїди рухаються до яйцеклітини. Вони приваблюються речовинами, які виділяє жіночий статевий орган. Один із сперматозоїдів запліднює яйцеклітину.

Зигота проростає у нову рослину нестатевого покоління. Вона спочатку отримує поживні речовини лише із тканин заростку, далі утворює перший корінь, який занурюється у грунт. Розгортається перший листок. Але молода рослина нестатевого покоління папороті зберігає зв’язок із заростком аж доки він повністю не відімре.

 ПАПОРОТІ

Мал. 178. Різноманітність папоротей: а-орляк; б-страусник; в-букова папороть; г-листовик; д- вужачкові папороті; в- сальвінія

“Родичі” чоловічої папороті дуже різноманітні – їх розпізнають за особливостями розташування та будови спорангіїв та їх груп. Серед інших вирізняється декоративна папороть страусник (мал. 178,6), у якої спорангії розвиваються лише на особливих листках, обриси яких нагадують перо страуса. А от вегетативні листки недосвідчений спостерігач може не відрізнити від листків чоловічої папороті. У листовика (мал. 178, г), який зростає на багатих крейдою грунтах в букових лісах, листкова пластинка не розсічена. В Україні у лісах, на скелях і луках трапляються дуже цікаві вужачкові папороті (мал. 178, д). Їхнє кореневище щороку утворює лише один невеликий листок. У водоймах можна побачити рідкісну папороть сальвінію (мал. 178, е). Її пагони мають кілька вузлів, в яких розташовуються по три листки. Два з них овальні, цілісні, плавають на поверхні води. Вони є фотосинтезуючими. Третій листок – бурий, розсічений на волосисті ниткоподібні частини і занурений у товщу води. Корені у сальвінії відсутні.

Сучасні папороті не мають великого значення у господарській діяльності людини, хоча у недалекому минулому із них виготовляли ліки проти глистів. Молоді листки орляка (мал. 178, а) можна використовувати в їжу. Їх з цією метою навіть експортують у Японію. Багато тропічних видів папоротей – це чудові декоративні рослини для озеленення приміщень.

ВИСНОВКИ

1. У папоротей основним фотосинтезуючим є нестатеве покоління. Воно представлене великими особинами з коренями і пагонами. Статеве покоління – це заросток.

2. Для листків папоротей характерний тривалий верхівковий ріст. Тому молоді листки скручені равликоподібно для захисту верхівкової точки росту.

3. Папороті поширюються і розмножуються спорами, які виникають в органах нестатевого розмноження (спорангіях) на нижньому боці листків.

4. Статевий процес у папоротей відбувається за допомогою сперматозоїдів і яйцеклітин, які розвиваються у статевих органах на заростку. Для запліднення необхідна вода.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Папороть.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. До поширені сучасні папороті, в яких умовах вони зростають?

2. У чому особливість листків папоротей?

3. Як відбувається нестатева розмноження папоротей спорами?

4. Що виростав із спори папороті?

5. Де утворюються статеві клітини папоротей і які умови необхідні для запліднення?

6. Що розвивається із заплідненої яйцеклітини папороті?

7. Які сучасні папороті використовує людина та з якою метою?

ЗАВДАННЯ

1. Продовжіть у зошиті заповнення таблиці із попереднього параграфа.

Ознака

Плаун

Хвощ

Чоловіча папороть

Вегетативні органи

Місце знаходження спорангіїв

Спосіб життя заростку

Які статеві органи знаходяться на заростку

2. Дайте відповідь на запитання.

Які спільні та відмінні риси будови і розмноження у чоловічої папороті з плауном і хвощем?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ПАПОРОТІ - Біологія


ПАПОРОТІ