Пам’ять. Види пам’яті

Розділ 13 ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ

§ 71. Пам’ять. Види пам’яті

Пам’ять є універсальним процесом, завдяки якому ми зберігаємо і в потрібний момент можемо відтворити те, що набуто в нашому досвіді. Так пам’ять пов’язує наше минуле з сьогоденням і майбутнім.

Фази пам’яті. У пам’яті зберігається будь-яка інформація, одержана людиною, але термін зберігання може бути різним – від частки секунди до десятиріч. Найменш тривалою фазою пам’яті є миттєва пам’ять. Їдучі в машині, завдяки органам зору ви отримуєте

інформацію про всі без виключення деталі пейзажу за вікном. Проте ці образи затримуються в пам’яті не більш як на секунди. Перелічуючи предмети, які поставали перед очами хвилину тому, ви не назвете й десятої частки побаченого. Ви пригадаєте лише ті деталі пейзажу, що привернули вашу увагу. Саме вони переходять до наступної фази – короткочасної пам’яті.

Короткочасна пам’ять утримує лише частину образів подій і предметів, а термін їх зберігання коливається від хвилини до декількох годин. Обсяг короткочасної пам’яті обмежений обсягом уваги. Покажіть другові 15-20 зображень різних

предметів, а через декілька хвилин попросіть згадати, що він бачив (мал. 71.1). Ви впевнитеся, що він запам’ятає від 5 до 9 зображень.

Короткочасна пам’ять забезпечує цілісність і зв’язність нашої діяльності, не обтяжуючи мозок незначущими відомостями. Доля інформації, що потрапила до короткочасної пам’яті, значною мірою залежить від того, чи буде вона використана протягом найближчого часу. Так, під час читання утримується зміст уже прочитаних речень, інакше ви б не змогли зрозуміти зміст усього тексту. Проте, якщо інформація, яка привернула вашу увагу, найближчим часом не використовується, вона забувається. Лише за спеціальних зусиль така інформація переміщується до довготривалої пам’яті.

 Память. Види памяті

Мал. 71.1. Подивіться протягом 20-30 с на зображення предметів, а через кілька хвилин спробуйте їх пригадати. Скільки об’єктів зберігла ваша короткочасна пам’ять?

Інформація, яка зберігається у довготривалій пам’яті, може бути відтворена через роки й навіть десятиріччя. Перенесення інформації з короткочасної пам’яті до довготривалої часто потребує певних дій, спрямованих на запам’ятовування. Як запам’ятати надовго номер телефону, наприклад, 753-69-78? Багаторазове повторення не гарантує, що він збережеться в довготривалій пам’яті. Надійніший спосіб запам’ятати цей набір цифр надовго – відшукати у ньому певні закономірності (визначте, які саме!).

У цій фазі пам’яті виділяють декілька блоків, які відрізняються за змістом інформації. Один з них – це блок декларативної пам’яті, де перебуває інформація про явища, предмети, факти й події, яку людина набула завдяки власному досвіду. Пригадуючи епізоди свого літнього відпочинку або мелодію улюбленої пісні, ви витягуєте інформацію з блоку декларативної пам’яті. У блоці процедурної пам’яті зберігаються відомості про способи різноманітних дій. Під час ходи, писання, роботи на комп’ютері ви користуєтеся вмістом процедурної пам’яті (мал. 71.2).

За декларативну і процедурну пам’ять відповідають різні ділянки головного мозку. Нервові структури, відповідальні за декларативну пам’ять, розміщуються в гіпокампі. Ті, що пов’язані з пам’яттю процедурною, розташовані в ділянках кори мозку, які контролюють здійснення рухів, зорове, слухове сприйняття тощо.

Види пам’яті. Людина отримує інформацію про навколишній світ і саму себе у різні способи: завдяки рухам, пізнавальним процесам, емоціям. Рухова (моторна) пам’ять відповідає за запам’ятовування і відтворення рухів. Завдяки ній ми виконуємо звичні дії автоматично, не замислюючись над тим, як ходити, писати, їздити на велосипеді (мал. 71.3). Ця пам’ять дуже стійка – навчившись у дитинстві кататися на ковзанах, ми зберігаємо цю навичку на все життя.

 Память. Види памяті

Мал. 71.2. Користування мобільником – приклад роботи процедурної пам’яті

 Память. Види памяті

Мал. 71.3. Завдяки моторній пам’яті можна їздити на велосипеді навіть у складних умовах

Стійкість рухової пам’яті зумовлює нашу індивідуальність: у кожного з нас своєрідний почерк, манера говорити, міміка й хода.

Образна пам’ять зберігає звукові, зорові, тактильні образи. Від неї залежить ваша здатність наспівати улюблену мелодію, описати вподобану картину або на підставі образу, сформованого під час тактильного обстеження, упізнати предмет. На розвиток образної пам’яті впливає щоденний досвід людини. Учитель зазвичай пам’ятає учнів, які закінчили школу багато років тому, а музикант може відтворити одноразово почутий музичний твір.

Емоційна пам’ять фіксує емоційні реакції. Емоції відбивають значення для нас тих чи інших подій і надалі стають підказками в поведінці. Так, відчуття тривоги, що виникає під час зустрічі з людиною, яка колись спричинила неприємні емоції, примушує нас поводитися з нею обережно. Емоційна пам’ять забезпечує стійке зберігання інформації: емоційно забарвлена інформація запам’ятовується легко й надовго.

Словесно-логічна пам’ять зберігає поняття, думки, висновки, виражені в словесних формулюваннях. Цей вид пам’яті безпосередньо пов’язаний з мовою, оскільки думка не існує поза мовою. Завдяки мові та мовленню ми одержали могутній засіб фіксації інформації у вигляді словесних формулювань (текстів) та інших символів (формул, креслень, графіків). Пам’ять, що зберігає інформацію в таких формах, характерна тільки для людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Пам’ять. Види пам’яті - Біологія


Пам’ять. Види пам’яті