ВЗАЄМОДІЯ РОСЛИН, ГРИБІВ, БАКТЕРІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОСИСТЕМАХ

Розділ 5. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Тема 1. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 59-60. ВЗАЄМОДІЯ РОСЛИН, ГРИБІВ, БАКТЕРІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОСИСТЕМАХ

З курсу природознавства ви знаєте, що екосистема – це природний комплекс, утворений живими організмами і середовищем їх життя, у якому живі та неживі компоненти пов’язані між собою обміном речовини та енергії. Серед відомих вам екосистем ліс, степ, ставок, лука, сад, поле тощо.

 ВЗАЄМОДІЯ РОСЛИН, ГРИБІВ, БАКТЕРІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОСИСТЕМАХ

Мал. 120. Схема потоку енергії та кругообігу речовин в екосистемі

Яку

б екосистему ви не обрали для розгляду, дійдете висновку, що кожна з них включає три основні компоненти: організми, що продукують (утворюють) органічні речовини, тобто зелені рослини (продуценти), споживачі живої органічної речовини – тварини та деякі гриби (консументи) і руйнівники органічних решток – бактерії, більшість грибів (редуценти). Усі вони пов’язані між собою ланцюгами живлення, наявність яких є умовою існування екосистеми (мал. 120).

Зі схеми (мал. 120) видно, що рослини, засвоюючи сонячну енергію, з вуглекислого газу, води та мінеральних речовин грунту синтезують поживні речовини. Без

рослин (продуцентів) екосистема не може існувати.

Тварини, які живляться рослинами (консументи), слугують їжею для інших тварин. Гриби та бактерії (редуценти) переробляють рештки рослин і тварин, повертаючи в екосистему мінеральні речовини, які знову використовують рослини. Так завдяки сонячній енергії та екологічним зв’язкам між організмами (рослинами, тваринами, грибами, бактеріями) в екосистемі відбувається кругообіг речовин, забезпечується її цілісність. Екологічні зв’язки – обмін речовиною, енергією – здійснюються згідно із законами збереження та спрямованості процесів до рівноважного стану.

Розглянемо для прикладу ланцюг живлення в екосистемі “водойма”. Планктонні зелені водорості в ньому – організми, які утворюють органічні речовини у процесі фотосинтезу. Водоростями живляться планктонні тварини (рачки, молюски). Завершальною ланкою такої екосистеми є бактерії та мікроскопічні гриби, які розкладають рештки мертвих організмів. Процес розкладу дуже важливий, оскільки закінчується поверненням у кругообіг речовин елементів мінерального живлення.

У природі всі організми взаємопов’язані. Розглянемо зв’язки, що виникають між вищими рослинами, грибами та бактеріями.

Так, у багатьох трав’янистих та деревних рослин лісу на коренях можна побачити густу сітку ниток грибниці. Це на корені поселився гриб, утворюючи мікоризу (мал. 101). Гриб поселяється на поверхні кореня (у клена, дуба, хвойних дерев, берези, тополі, ліщини, груші, липи) або ж заходить своїми нитками всередину його клітин і там розгалужується (у костриці, вівса, суниць, грецького горіха, дзвоників, винограду тощо).

Що ж дає така “дружба” обом партнерам? Виявляється, вона взаємовигідна. Гриб, що співіснує із зеленою рослиною, легко розкладає важкорозчинні для клітин рослини запасні поживні речовини до простих цукрів (глюкози). Крім цього, гриб забезпечує кореневу систему деякими життєво важливими речовинами, зокрема вітаміном В, який стимулює ріст коренів. Гриби можуть засвоювати азот повітря, яким збагачують грунт. Такі гриби є на коренях вільхи. Гриб одержує від коренів зеленої рослини потрібні для життя вуглеводи, яких він не виробляє, бо позбавлений хлорофілу. Отож, обидва організми мають взаємну вигоду.

Гриб підберезник найчастіше трапляється у березовому лісі, в осичняку – підосичник, у сосновому і модриновому – маслюк. Отруйний червоний мухомор успішно співіснує і з хвойними, і з листяними деревами.

Склався такий симбіоз вищих рослин із грибами історично і був властивий навіть древнім плаунам.

Крім грибів, у симбіоз із вищими рослинами вступають бульбочкові бактерії. Вони теж поселяються на коренях, розвиваючи бульбочки (мал. 109). Це явище поширене у бобових рослин. Бульбочкові бактерії зв’язують вільний азот повітря і переводять його у такі форми, що легко засвоюються зеленою рослиною.

У природі всі живі організми є компонентами екосистем: вищі рослини – продуцентами – утворювачами органічних речовин, тварини і деякі гриби – консументами, тобто споживачами органічних речовин, бактерії та більшість грибів – редуцентами, або організмами, що розкладають рештки відмерлих рослин і тварин.

Для допитливих

Образ природи семикласника

Змоделюйте свій образ природи, використавши структурно-логічні схеми та зразок ядра образу природи (мал. 121). Зробіть його якомога привабливішим, ілюструйте. Розгляньте мал. 121. У його центрі лебідь як символ симетрії, збереження, вічної любові і вірності. Так семикласниця уявляє собі світ. Цей символ ви бачите на обкладинці цього підручника і попередніх, зокрема природознавства для 5-6 класів.

Під час виставки проектів кожен із вас буде захищати свій образ природи, свої переконання. Зверніть увагу, що “образ природи” ілюструє інтеграцію знань – обгрунтування їх і об’єднання на основі найбільш загальних закономірностей природи. Спробуйте довести, що трьох указаних на схемі закономірностей вам достатньо, щоб розкрити найглибші і найширші взаємозв’язки у природі і тим довести її цілісність та водночас справедливість своєї думки.

Не забудьте на захист проектів запросити своїх рідних, близьких людей.

 ВЗАЄМОДІЯ РОСЛИН, ГРИБІВ, БАКТЕРІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОСИСТЕМАХ

Мал. 121. Варіант ядра образу природи учня 7 класу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВЗАЄМОДІЯ РОСЛИН, ГРИБІВ, БАКТЕРІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОСИСТЕМАХ - Біологія


ВЗАЄМОДІЯ РОСЛИН, ГРИБІВ, БАКТЕРІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОСИСТЕМАХ