Oсобливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні

Історія України
Новітня історія України (1914-1939 рр.)

Радянська Україна (1919-1939 рр.)

Oсобливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні

У 1920-ті рр. за темпами промислового розвитку СРСР суттєво відставав від передових країн Європи. ВКП(б) узяла курс на “побудову соціалізму в окремо взятій країні”, перетворення СРСР на мілітаризоване індустріальне суспільство. У грудні 1925 р. на XIV з’їзді ВКП(б) було оголошено курс на проведення індустріалізації. XV з’їзд ВКП(б) (грудень 1927 р.) ухвалив генеральну лінію на прискорення

індустріалізації народного господарства.
Індустріалізація – це система заходів, спрямованих на створення великого машинного виробництва і прискорений розвиток промисловості з метою технічного переозброєння і зміцнення обороноздатності країни.
Причини проведення індустріалізації
– Необхідність створення матеріально-технічної бази для економічної самостійності країни за умов ворожого оточення і можливої економічної ізоляції.
– Прагнення влади до зміни соціально-класової структури населення в бік збільшення кількісного складу робітничого класу.
Проведення індустріалізації
мало низку труднощів і особливостей. Країна могла розраховувати тільки на внутрішні джерела фінансування; суттєво бракувало кваліфікованих кадрів. Головними вадами проведення індустріалізації було те, що вона почалася не з легкої, а з важкої промисловості, а також мала надзвичайно прискорені темпи.
Складові індустріалізації
– Інвестиції у важку промисловість за рахунок легкої та харчової.
– Примус населення до придбання облігацій державної позики.
– Збільшення випуску й продажу горілчаних виробів.
– Продаж за кордон нафти, газу, деревини, хутра за низькими цінами.
– Використання позаекономічних примусів до праці (соціалістичні змагання, стаханівський рух, неоплачувана праця на суботниках, недільниках).
– Широке використання праці в’язнів.
– Жорсткий режим економії бюджетних коштів.
Індустріалізація здійснювалася відповідно до п’ятирічних планів розвитку народного господарства. У роки першої п’ятирічки (1928-1932 рр.) було збудовано заводи “Запоріжсталь”, “Азовсталь”, “Криворіжсталь”, Харківський тракторний завод, у наступні п’ятирічки – Харківський турбінний завод, Новокраматорський завод важкого машинобудування та інші підприємства.
Підсумки індустріалізації
– Республіка з аграрної перетворилася на індустріально-аграрну.
– Зміцнилась обороноздатність країни.
– Відбулися структурні зміни в промисловості: перевага була віддана не легкій, а важкій промисловості.
– Було ліквідовано безробіття, але знизився життєвий рівень населення (інфляція, карткова система, нестача товарів широкого вжитку).
– Монополізм державної власності, відсутність конкуренції та матеріальної зацікавленості призвели до сповільнення темпів розвитку економіки.
– Створено нову модель керівництва економікою – адміністративно-командну.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Oсобливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні - Довідник з історії


Oсобливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні