Паритетна ціна

Паритетна ціна (паритетная цена) – ціна на с.-г. продукцію, що дає можливість с.-г. виробнику за визначений державою обсяг продукцію одержувати грошовий дохід, достатній для купівлі необхідного набору інших товарів і послуг.
Паритетна ціна